Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Daňová soustava ČR

Daňová soustava ČR


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z daní na téma daně přímé a nepřímé. Rozděluje je a charakterizuje.

Obsah

1.
Daňová soustava
2.
Daně nepřímé
3.
Daně přímé

Úryvek

"DPH
• Daň z přidané hodnoty patří mezi nejsložitější daňové oblasti
• Zákon č. 235/2004 Sb. – DPH
• Předmět daně
 Dodání zboží nebo převod nemovitosti v dražbě s místem plnění v tuzemsku
 Poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku
 Pořízení zboží z jiného členského státu EU (import z EU) za úplatu plátce DPH a pořízení nového dopravního prostředku z jiného státu EU soukromou osobou – občanů
 Dovoz z nečlenských států EU s místem plnění v tuzemsku (musíme odvést DPH)
• Dodání (případně zaslání) zboží do jiného členského státu (export do EU)
• Plátce daně
 Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinno peníze odvést (prodané věci)
• Poplatník daně
 Poplatník daně je fyzická či právnická osoba, ze které je daň placena (kupující)
• Sazby daně
 Základní sazba 21% ze základu daně – uplatňuje se na zboží a služby (kromě výjimek)
 Snížená sazba 15% ze zákona o dani
 Uplatňuje se na zboží a služby dle seznamu v příloze 1 a 2 zákona
 Mezi zboží podléhající snížené sazbě patří např. Potraviny, živá zvířata, knihy

• Zdaňovací období
 Čtvrtletní - pokud plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhnou obratu pod milion korun
 Měsíční – pokud přesáhl obrat 10 milionů korun
 Obrat 2 měsíční - 10 – 12 milionů
• Přednosti DPH
1. Všeobecnost (vztahuje se na všechny, co podnikají a podléhají registraci)
2. Zdanění spotřeby
3. Z hlediska plátce je zatížena jen ta hodnota, kterou sám k výrobku přidal
4. Daň je lehce sledovatelná na cestě od prvovýroby ke spotřebiteli, omezuje možnosti daňových úniků
5. Zdržujeme se zdanění systému EU
• Nevýhody DPH
1. Značná administrativní náročnost na straně podnikatelů i finančních úřadů, kteří je kontrolují
2. Osvobození od daně bez nároku na odpočet
 Poštovní služby
 Rozhlasové služby a televizní vysílání
 Finanční činnosti (poskytování úvěru, směnárenská činnost, správa cenných papírů)
 Pojišťovací činnosti
 Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor
 Výchova a vzdělávání
 Zdravotnické služby
 Sociální pomoc
 Loterie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5732d31746355.zip (36 kB)
Nezabalený formát:
Dane_a_odvody.doc (136 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse