Název Goodness Staženo

Účetnictví - tahák

Tahák z účetnictví velmi povrchně definuje účetnictví, vyjmenovává jeho charakteristické rysy, funkce a zásady. Popisuje aktiva a pasiva. Zmiňuje vl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

4095x

Kontrolní systém účetnictví - tahák

Tento tahák do účetnictví velmi stručně a nepřehledně informuje o kontrolní systému účetnictví. Vypisuje součásti kontrolního systému. Definuje předv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

805x

Individuální podnikatel, základní kapitál, emisní ážio - účtování

Tato práce stručně popisuje účtování tzv. individuálního podnikatele, základního kapitálu a emisního ážia. Nejdříve tyto účtovací objekty heslovitě te... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

299x

Daňová evidence

Tato práce se zabývá daňovou evidencí. Nejdříve v bodech uvádí teorii, poté heslovitě popisuje konkrétní příklad.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

278x

Účetní doklady

Kusá práce seznamuje s druhy účetních dokladů. Představuje jejich právní úpravu a nakonec popisuje krok po kroku oběh v praxi.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

231x

Oceňování majetku firmy

Práce velmi stručně seznamuje s oceňováním investičního a krátkodobého majetku firmy. Definuje metody oceňování zásob firmy, především metodu FIFO, vá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

228x

Právní úprava účetnictví

Práce v heslech seznamuje s právní úpravou účetnictví. Představuje předmět a funkci účetnictví. Následuje shrnutí o typech a způsobech jeho evidence. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

188x

Účtování

Práce obsahuje zápis z hodiny účetnictví. Pojednává o základním účtování mezd, účtování nákladů a výnosů, účetní technice a účtovým rozvrhu. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

159x

Vnitropodnikové účetnictví

Vnitropodnikové účetnictví - jeho úkol, účel. Hospodářská střediska - náklady, zásady, rozpočty, výpočet režijních nákladů. Organizace - rámec finančn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

140x

Zásoby

Zásoby: členění - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží, oceňování - příjem na sklad a výdej ze skladu. Možnosti účtování - popis způsobu A a B. Účto... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

131x
1  2  3  »