Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Daňové a nedaňové náklady (výdaje)

Daňové a nedaňové náklady (výdaje)


Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je zaměřena na daňové a nedaňové náklady (výdaje). Účelem této práce je upozornit na daňově uznatelné a neuznatelné náklady (výdaje), které mohou podnikateli uspořit peníze v případě kontroly ze strany finančního úřadu. Práce obsahuje například rezervy, opravné položky a odpis pohledávek, hmotný a nehnotný majetek, aj.

Obsah

1.
Daňové a nedaňové náklady (výdaje)
1.1.
Rezervy
1.2.
Opravné položky a odpis pohledávek
1.3.
Hmotný a nehmotný majetek
1.3.1.
Účetní odpisy
1.3.2.
Daňové odpisy
1.3.3.
Vypořádání rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy
1.3.4.
Technické zhodnocení, opravy a udržování
1.3.5.
Nehmotný majetek
1.3.6.
Vyřazení majetku, zůstatková a pořizovací cena v základu daně
1.4.
Další druhy nákladů v základu daně
1.4.1.
Náklady na zaměstnance
1.4.2.
Manka a škody
1.4.3.
Pokuty a penále
1.4.4.
Daně a poplatky
1.4.5.
Nedaňové výdaje a jako výdaje daňové

Úryvek

"


 
 


 !"#$ %

 
 

& 
!
 !
 ' &
 ( " )  
 '*'+"% , 
- 
 !% 


  
 !
  # .% #  

 

-
% &) 
'-
 
&
 !"#
  
/' 
 0(
 

  '1& !"- ! (  
&
 &  # 2' !! '
&) ! &   
 
  3(
 ' '  &
 &   '
 & 
0(
&
&
,  ' '
 (
 ,#2

 # !# & 
 
 !" 
 42 ! !
' '% &- ", ',)&'0(
 
 
(#567.55/,#%
' '' &) 
 

 !"
48#4
' '
 ! #.( ' '% '!"- 

 #9&!&,


' '% ' '&):
& % ' '
'!
! % ' '

 ,
(&

 
 ' ''  

! ! 
!#4 , 
 '
 !
 
 ' '
 ' !
 ! % ' - 

&,-

&
, " ' '
"
-& )#"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca čtyř stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c2baae2ce52.zip (169 kB)
Nezabalený formát:
danove_a_nedanove_naklady_vydaje.pdf (176 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse