Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dave Lakhani: Přesvědčování, umění dosáhnout svého - recenze

Dave Lakhani: Přesvědčování, umění dosáhnout svého - recenze


Kategorie: Komunikace

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje knihu Přesvědčování, umění dosáhnout svého od Dava Lakhaniho. Zabývá se obsahem tohoto díla a nastiňuje jeho stěžejní myšlenky. Blíže charakterizuje hlavní zásady přesvědčování, které zvyšují jeho efektivitu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika knihy
2.1.
Zásady při přesvědčování
2.1.1.
Vycházet z výsledku
2.1.2.
Zaměřit se na to, co je v nejlepším zájmu dotyčného
2.1.3.
Říkat pravdu
2.1.4.
Stanovit si cíl a časový rámec
2.1.5.
Uplatnit osobní přístup
2.1.6.
Držet se etiky
3.
Závěr

Úryvek

"Úvod
Pro vypracování této seminární práce jsem si vybrala publikaci Dava Lakhama – „Přesvědčování, Umění dosáhnout svého“, především proto, že mě zaujala svým jednoznačným a atraktivním názvem na rozdíl od řady nudných marketingových příruček, ze kterých jsem v městské knihovně vybírala.
Dále bych se v úvodu chtěla zmínit o osobě autora a tím i nastínit obsah celé knihy. Dave Lakhami – přední světový odborník na problematiku přesvědčování - je zakladatelem a prezidentem firmy Bold Approach, která radí předním světovým firmám jak efektivnějším prodejem, marketingem a technikami public relations dosáhnout okamžitého zvýšení svých příjmů. Je autorem několika úspěšných publikací a řady příspěvků, které pravidelně zveřejňují taková prestižní periodika jako Wall Street Journal či Investors Business Daily.
Jak je ze samotného názvu knihy zřejmé, zabývá se především uměním přesvědčování. Toto umění lze přirovnat k tanci s promyšlenou choreografií. Touto choreografií je myšleno porozumění a pochopení skutečných přání a tužeb přesvědčované osoby a poskytnutí jí takových informací, které jsou s jejími přáními a tužbami v souladu. Je také důležité, aby ten, kdo se nechá přesvědčit, z toho měl dobrý pocit, aby se na danou věc podíval z vašeho hlediska nebo to udělal po vašem.
Tato kniha nám předkládá návod, jak je možné dosáhnout co největší přesvědčivosti. V úvodních kapitolách na příkladech z praxe ukazuje rozdíl mezi přesvědčováním a manipulací, která je svou podstatou nemorální, jelikož se vždy soustřeďuje pouze na výsledek důležitý pro toho, kdo manipuluje. Zatímco opravdové přesvědčování je na rozdíl od manipulace o snaze dosáhnout oboustranně prospěšného stavu. Je založeno na pravdivosti, četnosti, otevřenosti a schopnosti zaujmout svými nápady a vizemi.

Charakteristika knihy
Kniha popisuje, že přesvědčivosti, podobně jako jiných dovedností, je možné dosáhnout pouze cvičením a pílí. Nejdůležitější je pro ty, kteří chtějí být v přesvědčování dobří, je nikdy se nepřestat učit. Ke zvládnutí této techniky je také důležité vést si podrobné poznámky o situacích, kdy všechno vyšlo dokonale, ale i když byl výsledkem citelný neúspěch. Je nutné následně rozebírat a analyzovat obojí, aby bylo možné rozpoznat, co je klíčem k úspěchu. Tato hloubková analýza vycvičí vědomé myšlení a učí přesně se rozhodovat jakou taktiku a kdy využít. Procvičuje i podvědomí a získáváme díky ní i schopnost intuice. To je ta součást nás samých, která popisuje svět kolem nás a je pro nás subtilní nápovědou, varováním nebo potvrzením toho, co děláme.
Přesvědčování je opravdové umění získat to, co chceme. Většina z nás pravděpodobně v průběhu života nedokázala dosáhnout úrovně úspěchu, o kterém jsme kdysi snili, ale ne proto, že by to byla meta nedosažitelná. Na rozumě stanovené cíle často nedosáhneme proto, že se nám nepodaří přesvědčit ty, kteří by nám mohli pomoci. Nejčastějším důvodem ovšem je, že je o pomoc ani nepožádáme. Jak nám tedy může někdo pomoci uskutečnit náš záměr, když ani nemá tušení o jeho existenci?
Umění přesvědčit spočívá hlavně ve schopnosti rozpoznat, co si přejí lidé, které chceme přesvědčit a pomoci jim toho dosáhnout.
Je velmi zajímavé, že přesvědčit sebe sama se nijak neliší od přesvědčování někoho jiného.
Autor definuje šest zásad při přesvědčování, které tomuto snažení dodávají potřebnou efektivitu:
1) Vycházet z výsledku. Chceme-li působit opravdu přesvědčivě, musíme si jasně určit, čeho chceme u konkrétního člověka dosáhnout. Tento cíl musíme dále efektivně vysvětlit tak, aby se daná osoba mohla správně rozhodnout. Dále musíme průběžně definovat, vyjasňovat a nakonec umožnit, aby onen dotyčný vyvodil závěr totožný s tím naším."

Poznámka

Wyższa szkoła menedżerska w Legnicy, Zarządzanie, předmět Public relations.
Práce obsahuje chyby ve jméně autora.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e1c37677060c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Dave_Lakhani_Presvedcovani.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse