Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > David M. Jones, Brian L. Molyneaux: Americká mytologie

David M. Jones, Brian L. Molyneaux: Americká mytologie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje obsah jednotlivých oddílů knihy Americká mytologie, jejímiž autory jsou David M. Jones, Brian L. Molyneaux, a to včetně bibliografie, poděkování či rejstříku.

Obsah

1.
David M. Jones, Brian L. Molyneaux: Americká mytologie

Úryvek

"Kniha je rozdělena na tři hlavní části: Mytologie Severní Ameriky, Mytologie Mezoameriky a Mytologie Jižní Ameriky. Kapitoly pro přehled začínají úvodem.

Kapitola Mytologie Severní Ameriky začíná na straně 8 a končí na straně 87. Zabývá se univerzálními tématy stvoření světa, proměn mocných zvířat a mytické „živoucí“ krajiny. Mezi podkapitoly lze zařadit např. Proměna (strana 22), Temná strana (strana 50) nebo Nové mytologie (strana 82).

Kapitola Mezoamerika se rozkládá od strany 88 až po stranu 167. Představuje nám kultury různých skupiny obyvatelstva Mezoameriky (především Mayů a Aztéků). Snaží se čtenářům představit monumentální chrámy, rozsáhlé znalosti z mnoha oborů (zejména z astronomie) i překvapivě velkou potřebu přinášet lidské oběti. Mezi podkapitoly se dají zařadit např. Stvoření a svět (strana 104), Podvojnost a protiklady (strana 124) nebo Dvojčata a mytičtí hrdinové (strana 150).

Kapitola Mytologie Jižní Ameriky začíná na straně 168 a končí na straně 249. Tato kapitola se nejvíce zajímá o kulturu Inků, jejich kult Slunce a nenadálý „odchod“ z historické scény po příchodu Španělů. Mezi podkapitoly lze zařadit například Mýtus o stvoření (strana 186), Bůh s žezly a bohové s tesáky (strana 206) nebo Posvátná místa a rituální linie (strana 246).

Bibliografie je rozdělena na několik částí, a to Všeobecnou literaturu, Severní Ameriku, Mezoameriku a Jižní Ameriku. U každé části jsou všechny zdroje seřazené podle abecedy.

V Poděkování nakladatel děkuje institucím, muzeím, galeriím i jednotlivým osobám za svolení publikovat jejich fotografickou dokumentaci. Je rozdělena několik částí, a to Severní Amerika, Mezoamerika a Jižní Amerika.

V Rejstříku jsou uvedena jména některých bohů, bohyň, názvy míst a předmětů. Většina z hesel je ve španělské verzi, proto je před samotným výčtem hesel uvedený Přehled základní výslovnosti.

Celou knihu doprovází bohatá fotografická dokumentace. Téměř u všech fotografií jsou uvedeny podrobné popisky a vysvětlivky upřesňující situaci na fotografii."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5178318c40d73.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
D_M_Jones_B_L_Molyneaux_Americka_mytologie.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse