Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na státní sociální dávky. Uvádí obecné informace týkající se nároků na dávky státní sociální podpory. Následuje přehled některých z nich, konkrétně životní a existenční minimum od 1. 1. 2007, pohřebné, vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod, příspěvek na bydlení, sociální příplatek, porodné, rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na školní pomůcek.

Obsah

1.
Obecné informace týkající se nároků na dávky státní sociální podpory
2.
Životní a existenční minimum od 1. 1. 2007
2.1.
Právní úprava a hlavní využití
2.2.
Náklady na bydlení
2.3.
Společně posuzované osoby
2.4.
Započitatelné příjmy
2.5.
Valorizace životního a existenčního minima
3.
Pohřebné
4.
Vdovský a vdovecký důchod
5.
Sirotčí důchod
5.1.
Výše sirotčího důchodu (§ 53 zákona o důchodovém pojištění)
6.
Příspěvek na bydlení
7.
Sociální příplatek
8.
Porodné
9.
Rodičovský příspěvek
10.
Přídavek na dítě
11.
Příspěvek na školní pomůcky

Úryvek

"Sociální příplatek
Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U této dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí.

Nárok na sociální příplatek je vázán na péči o nezaopatřené dítě a na stanovenou hranici příjmů v rodině v předchozím kalendářním čtvrtletí. Do 31. prosince 2006 musí být hranice příjmů nižší než 1,60násobek životního minima rodiny, od 1. ledna 2007 nesmí tato hranice překročit 2,20násobek životního minima rodiny. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Výše sociálního příplatku je výrazně diferencovaná. Se zvyšujícím se příjmem rodiny se příplatek postupně snižuje. Tak se ve výši sociálního příplatku vždy odrazí konkrétní příjmová situace v rodině.

Zvýšení sociálního příplatku reaguje na sociální situaci rodiny a současně i rozšiřuje okruh oprávněných. Jde zejména o péči o zdravotně postižené dítě. Do výše sociálního příplatku se promítá i zdravotní postižení rodiče nebo jeho osamělost. Od 1. ledna 2007 se sociální příspěvek zvyšuje také rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Porodné
Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny.

Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů."

Poznámka

Autorka poskytuje práci zdarma ke stažení.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473a0e386a4a0.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Davky_SSP.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse