Referáty právo

Název Goodness Staženo

Trest smrti - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma trestu smrti. Věnuje se argumentům pro a proti nejradikálnějšího způsobu trestu. Zamýšlí se nad smyslem a důsledky m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie

4168x

Založení a vznik společnosti

Práce se zabývá založením firmy. V úvodu jsou uvedeny právní náležitosti vzniku nového podniku. Dále se autor věnuje společnostem s ručením omezeným a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

3834x

Listina základních práv a svobod

Práce se nejprve věnuje základní charakteristice Listiny práv a základních svobod. Poté se zamýšlí nad fungováním tzv. Lustračního zákona, včetně toho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

2799x

Ústavní stížnost - vzor

Práce obsahuje vzor ústavní stížnosti. Uvádí všechny důležité náležitosti, včetně plné moci.
... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Právo

1961x

Právo a spravedlnost - esej

Práce se esejistickou formou stručně věnuje právu a spravedlnosti. Uvádí pojem spravedlnost, definuje jej (stejně jako termín právo) a uvádí názory na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1726x

Vzory smluv: dlužní úpis - 2/4

Vzor pro napsání dlužného úpisu. Náležitosti, které by měl obsahovat. Předchozí část naleznete zde Vzory smluv: do... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1677x

Rozbor judikátu Nejvyššího správního soudu

Tato práce obsahuje analýzu rozsudku Nejvyššího správního soudu 5 Ans 1/2006-74 ze dne 25. dubna 2007, který se týká kasační stížnosti B. D. Pojednává... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

1208x

Postavení mladistvého pachatele v trestním právu

Formou odrážek je v práci definováno, kdo je mladistvým v očích zákona. Také je uvedeno, jaká je právní úprava této skutečnosti, nebo výše a typy tres... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

702x

Role policie ve společnosti

Seminární práce se zaměřuje na vztah policie a veřejnosti v České republice se zvláštním důrazem na postavení a úlohy policie v současném multikulturn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Právo

586x

Státní správa ČR

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

580x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [49]