Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dědičnost a proměnlivost

Dědičnost a proměnlivost


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena na obecnou problematiku genetiky. Práce obsahuje informace o základních termínech genetiky a o její molekulární podstatě. Následně se práce zabývá Mendelovými zákony dědičnosti a jevy, které tyto zákony porušují (genová vazba a mutace).

Obsah

1.
Molekulární základy dědičnosti
1.1
Základní genetické pojmy
1.1.1
Gen (vloha)
1.1.2
Genotyp
1.1.3
Alela
1.1.4
Znak
1.1.5
Fenotyp
1.1.6
Dominance a recesivita = mezialelické vztahy
1.1.7
Dědičnost = heredita
1.1.8
Proměnlivost = variabilita
1.2
Uložení, přenos a realizace genetické informace
1.2.1
DNA
1.2.2
RNA
1.3
Dědičnost a pohlaví
1.3.1
Chromozomové určení pohlaví
1.3.2
Autozomální dědičnost
1.3.3
Gonozomální dědičnost
1.4
Regulace genů
2.
Mendelovy zákony dědičnosti a mutace
2.1
Johan Gregor Mendel a Mendelovy zákony
2.1.1
Monohybridismus
2.1.2
Dihybridismus
2.1.3
1. Mendelův zákon
2.1.4
2. Mendelův zákon
2.1.5
3. Mendelův zákon
2.2
Genová vazba
2.3
Mutace
2.3.1
Genové mutace
2.3.2
Chromozomové mutace
2.3.3
Genomové mutace

Úryvek

"Gen (vloha) informace pro utvoření určité vlastnosti organismů nebo: úsek DNA n. RNA (u RNA-virů) se specifickou (určitou) funkcí gen může být:
1. strukturní gen – úsek DNA n. RNA (RNA-viry) kóduje, tj. obsahuje informace o primární struktuře proteinu (je určena posloupností AK v polypeptidickém řetězci – pořadím dusíkatých bází, ty určují AK!)
2. gen pro funkční RNA – úsek DNA transkribovaný, tj. přepisovaný do struktury tRNA, rRNA
3. gen jako regulační oblast – viz operónová teorie
Genotyp soubor všech genů organismu bez ohledu na jejich umístění v buňce (jádro, buněčné organely) označení konkrétního uspořádaného páru alel určitého genu ve shodných genových locích páru homologických chromozomů  homozygotní a heterozygotní př. genotyp AA, Aa, aa Homozygot
o jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen párem stejných alel
o alely jsou funkčně zcela shodné, jednu má od otce a druhou od matky
o AA = dominantní homozygot aa = recesivní homozygot Heterozygot
o jedinec, jehož genotyp je ve sledovaném znaku tvořen párem rozdílných alel
o alely jsou funkčně různé, jednu má od otce a druhou od matky
o Aa = heterozygot
Alela"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 2 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55bb69fd965ab.zip (895 kB)
Nezabalený formát:
genetika_Maturitn__t_mata_z_biologie.pdf (932 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse