Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dedikované portfolio, finanční modely

Dedikované portfolio, finanční modely


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Autor se zabývá tvorbou optimálního portfolia z vybrané skupiny obligací, jejichž charakteristika je předem daná. Cílem práce je určit optimální portfolio a strukturu půjček při minimálních výdajích na jejich vytvoření. Práce zahrnuje rozbor a interpretaci výsledků

Obsah

1.
Formulace problému
2.
Cíl řešení
3.
Analýza problému
4.
Rozbor a interpretace výsledků

Úryvek

„Podnik dále uvažuje s možností půjčovat na jeden rok peníze s úrokem 8 %.
Kvůli zjednodušení bude zanedbávat zdanění a transakční náklady. Dále předpokládáme, že platby se uskutečňují v daný okamžik.

CÍL ŘEŠENÍ
Cílem je tedy určit optimální portfolio obligací a strukturu půjček při minimálních výdajích na pořízení portfolia.

ANALÝZA PROBLÉMU
Účelová funkce (UF) – minimalizace výdajů na pořízení portfolia.
UF: Bk * Pk min
Bk = množství obligací k-tého typu, které nakoupíme
Pk = tržní cena obligace k-tého typu
Podmínky:
(1.) CFk,t * Bk + St-1*(1+r) = Lt + St pro t (1 n)
CFk,t = finanční toky spojené s k-tou obligací v roce t
St = krátkodobá půjčka v roce t
Lt = splátka dluhu věřiteli v roce t
(2.) Bk St 0
Podmínka nezápornosti
(3.) S98 = 0
V roce 1998 jsme si nic nepůjčili.“

Poznámka

Práce obsahuje přílohu ve formátu MS Excel (*.xls). Je založená na výpočtech a tabulkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 7findedikovaneportfolio.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Dedikovane_portfolio.doc (42 kB)
Dedikovane_portfolio_priloha.xls (27 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse