Referáty finanční analýzy

Název Goodness Staženo

Léčiva a.s. - finanční analýza

Práce se zabývá finanční analýzou společnosti Léčiva, a.s.. První část práce se věnuje teorii a pojmům, které s finanční analýzou bezprostředně souvi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

1307x

Finanční analýza podniku

V práci je představen metodický postup analýzy podniku na základě účetních výkazů (rozvaha, aktiva, pasiva, zisky a ztráty). V druhé části práce je an... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

1194x

Finanční analýza společnosti

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

720x

Finanční analýza firmy ČEZ, a. s.

Práce představuje firmu ČEZ, a. s., z finančního hlediska. Nejprve firmu charakterizuje a poté se věnuje SWOT, STEP a finanční analýze. Na závěr je fi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

393x

Finanční analýza firmy

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Finanční analýzy

391x

Struktura rozvahy a výsledovky pro účely finanční analýzy

Jedná se o POT předmětu Finanční analýza a plán. Práce odpovídá na otázky po skupinách majetku a zdrojů jeho financování definovaných v rozvaze nebo s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

344x

Finanční analýza - Substav, a.s 2

Účelem této práce je zpracovat finanční analýzu akciové společnosti Substav za období 1999 - 2003. Zabývá se teoreticko-metodologickými východisky, ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

327x

Kalkulace nákladů podle činností – ABC metoda

Tato práce se věnuje kalkulaci nákladů podle činností. Využívá k tomu metodu ABC. Je členěna na 2 části - praktickou a teoretickou. V teoretické části... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

317x

JAF HOLZ, s.r.o. - finanční analýza firmy

Seminární práce obsahuje prvky finanční analýzy jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, horizontální a vertikální analýza, poměřovací ukazatele, ukaza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

305x

Karosa a.s. - finanční analýza

Práce je finanční analýzou společnosti Karosa, a.s. Uvádí rozvahu a výkaz zisků a ztrát v období 1995 - 1997. Rozpracovává horizontální analýzu, ktero... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy

301x
1  2  3  4  5  6  7  »