Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dějepis: osobnosti, pojmy

Dějepis: osobnosti, pojmy


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje významné osobnosti historie od Mohameda II. až po Waltera Raleigha s vysvětlenými pojmy.

Obsah

1.
Osobnosti
2.
Pojmy

Úryvek

"POJMY:
Inkvizice – proti kacířům, židovskému a arabskému obyvatelstvu
Conquistadoři – španělští dobyvatelé, H. Cortéz, F. Pizarro
Karavela – třístěžňová plachetnice
Kolonialismus – od kolonie, osady na nově získaných územích, kde se později usazovali obyvatelé určitého státu, který kolonie ovládal,
Expanze – výbojné rozšiřování území a hospodářského a kulturního vlivu
Protestanti – říšští šlechtici protestující proti panovníkovu nátlaku
Mír uzavřený v Augsburgu – zrovnoprávnil reformní protestantské vyznání s katolickým, všichni poddaní museli vyznávat náboženství, jako jejich panovník
Tridentský koncil – podle města Trident dnes Trento, řešil závažné vnitřní proměny katolické církve a její vztah k reformaci, trval s přestávkami 18 let
Evangelíci – přívrženci různých nekatolických vyznání
Piaristé – řeholní řád, posláním bylo budovat základní a střední školy
Genocida – vyhlazení určitého kmene nebo národa
Bartolomějská noc – katolíci vyhladili tisíce hugenotů na svatbě Jindřicha Navarrského
Konverze – přestup k jiné náboženské víře či vyznání
Autodafé – poprava kacíře byla v tomto chápání skutkem hodným opravdového katolíka
Raný kapitalismus – označení období, v němž se prosazují kapitalistické vztahy, základem je podnikání v ochodu a výrobě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x525422935e490.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Osobnosti_a_pojmy.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse