Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Délka košťat - řešené příklady ze statistiky

Délka košťat - řešené příklady ze statistiky


Kategorie: Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracováním zadaných příkladů.

Obsah

1.
Zadání
2.
Výpočet výběrové charakteristiky (výběrový průměr, výběrový rozptyl)
3.
Určení 95% intervalu spolehlivosti pro střední hodnotu
4.
Určení 90% intervalu spolehlivosti pro rozptyl
5.
Otestování na hladině významnosti 10% zda-li je střední hodnota menší než výběrový průměr zvětšený o 5%
6.
Otestování na hladině významnosti 5% zda-li je rozptyl větší než výběrový rozptyl zmenšený o 10%

Úryvek

“V prodejně hospodářských potřeb obdrželi zásilku 20 košťat. Košťata měli mít délku 100 cm, ale přeměřením se zjistilo že skutečné délky jsou tyto.

102, 100, 95, 104, 101, 99, 100, 103, 100, 101, 97, 96, 103, 102, 100, 99, 98, 105, 102, 97.

1. Vypočítejte výběrové charakteristiky (výběrový průměr, výběrový rozptyl):
n = 20

Výběrový průměr je (grafika)

Výběrový rozptyl: (grafika)"

Poznámka

Zápočtový projekt do Matematické Statistiky.

Výpočty jsou do práce vkládány jako grafiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46d296c59d729.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Delka_kostat.doc (76 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse