Referáty statistika

Název Goodness Staženo

Základy statistiky - vzorce

V práci jsou uvedeny vzorce potřebné pro výpočty z ekonomické statistiky – index proměnlivého a stálého složení, metoda postupného rozkladu, metoda ro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

2049x

Statistika - cvičení na seznámení s Excelem

Vypracované cvičení, jehož cílem bylo seznámit studenty s prací v tabulkovém kalkulátoru Microsoft Excel, s ohledem na budoucí využití tohoto programu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

1830x

Nezaměstnanost

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

1551x

Periodické časové řady - protokol ze statistiky

V rámci protokolu jsou ze čtvrtletních údajů o tržbách jedné stavební firmy v daných letech vypočtené rovnice trendové funkce (přímky) a empirické sez... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

1341x

Míra nezaměstnanosti a hledání práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Sociologie

1001x

Regresní závislosti a časové řady

V práci je formou výpisků popisováno, kde a jak se využívají regresní závislosti a časové řady. Hned zpočátku jsou zmíněny nejčastější problémy a je v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

899x

Statistika cen

Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém jsou vyřešeny dvě úlohy týkající se vývoje spotřebních cen, měření inflace a směnných relací. V první úlo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Statistika

754x

Zpracování malého datového souboru - příklad

Obsahem práce je výpočet empirických charakteristik malého datového souboru. Zjištěna je empirická i teoretická distribuční funkce a to jak za pomoci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

684x

Statiska - porovnání platů

Jedná se o vypracovanou seminární práci ze statistiky, která se věnuje porovnání výše měsíčního příjmu dělníka a učitele ze základní školy. Hlavní čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

580x

Statistika – druhé zaměstnání, ekonomické postavení a kraje

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika

455x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]