Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demografie ischemické choroby srdeční

Demografie ischemické choroby srdeční


Kategorie: Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Demografický popis ischemické choroby srdeční, včetně grafu. Uveden výskyt u populace a léčba.

Obsah

1.
Demografické pojetí ischemické choroby srdeční

Úryvek

"Nevhodné stravovací návyky, obezita a málo pohybu může za vznik aterosklerózy, které nazveme ukládáním tukových látek ve stěnách tepen. Tento proces jednoznačně ukazuje k postupnému zužování a nedokrevnosti jednotlivých orgánů. Ateroskleróza se postupně projevuje jako ischemická choroba srdeční, v jiném případě jako cévní mozková příhoda.

Smutné statistiky nám dokazují, že kardiovaskulární onemocnění ještě stále dosahuje téměř polovinu úmrtí v Evropě. Důležitost ischémie a jiných komplikací pokročilé aterosklerózy však bude v následujících letech pravděpodobně spíše stoupat, než klesat, vzhledem k jejich nezanedbatelnému vlivu na zdraví i ekonomickou zátěž populace. Rozhodující faktor je, že populace stárne a ateroskleróza je onemocnění dospělých a starších.

Člověk, který je narozen v roce 2000 má pravděpodobnost dožití 80 let. V průběhu
20. století se tedy prodloužil život o čtvrt století (55 až 80 let, tj. 25 let). Od roku 1980 se
délka života prodloužila přibližně o 6 let. Na tomto prodloužení se asi z 50 % (3 roky)
podílí předcházení a léčba onemocněni srdce a cév (Špinar, 2007).
2 RIZIKOVÉ FAKTORY
Tradičně dělíme rizikové faktory ICHS na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Rizikové faktory aterosklerózy jsou výsledkem interakce životního stylu jedince s jeho genetickou výbavou.

2.1 Neovlivnitelné faktory
 věk u mužů na 45 let, u žen postmenopauzální věk
 mužské pohlaví
 genetická zátěž, rodinná anamnéza
 aterosklerózy u příbuzných 1. stupně

2.2 Ovlivnitelné rizikové
 kouření
 zvýšený celkový cholesterol
 hypertenze
 diabetes mellitus
 obezita"

Poznámka

UTB Zlín, Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x552a9902ce8da.zip (43 kB)
Nezabalený formát:
Demografie_ischemicke_choroby_srdecni.doc (121 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse