Referáty demografie

Název Goodness Staženo

Hrozba přelidnění světa - Afrika, Indie a Čína

Seminární práce rozebírá populační problémy lidstva. Povrchně se zabývá populační explozí v Africe, Indii a Číně. Závěr obsahuje vlastní názor autora ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

1121x

Vývoj počtu obyvatel okresů Písek a Karviná

Cílem této práce je zjištění rozdílů vývoje počtu obyvatel v dvou různých okresech. Jako ukazatelé tohoto hodnocení jsou použity Bazické a Řetězové in... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

323x

Vývoj průměrných ročních relativních přírůstků obyvatelstva ve vybraných částech světa

V rámci cvičení z Humanitní geografie byla vypracována tato práce dle znění zadání, že je potřeba zhodnotit rozdíly v průměrném relativním přírůstku o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

274x

Demografie ČR a její historický vývoj

Tento text se zabývá historickým vývojem demografie ČR. Popisuje prostý vývoj počtu obyvatel v rámci jednotlivých krajů. Věnuje se trendům a vývoji de... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

271x

Latinská Amerika

V této práci je popsán boj několika latinskoamerických zemí o zařazení se mezi elitu. Je charakterizována jejich ekonomická a politická stabilita (i k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

156x

Demografická revoluce v rozvojových zemích jihovýchodní Asie

Seminární práce je věnována demografické revoluci v rozvojových zemích jihovýchodní Asie. V úvodu jsou stručně shrnuty základní demografické údaje. Dr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

123x

Rodina - porovnání ČR a EU

Co je to rodina a manželství podle zákona. Mužská a ženská role ve společnosti - praktické a strategické role. Vývoj úhrnné plodnosti a úhrnné potrato... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

108x

Demografie obyvatelstva ČR

Tato práce se zabývá demografií obyvatelstva České republiky. Uvádí statistická data související s vývojem počtu obyvatel - údaje o porodnosti, úmrtn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

101x

Cizinci

Práce se formou výpisků věnuje migraci. Uvádí nejčastější příčiny a ukazuje, jakými způsoby se vzniklou situací potýkají cizinci a ČR. Část je také vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

99x

Demografická charakteristika obce Olomučany

Práce se zaměřuje na demografickou studii obce Olomučany ležící v okrese Blansko. Rozebírá historii, zeměpisnou charakteristiku, ekonomickou charakter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

90x
1  2  3  4  5  »