Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Demokracie - esej

Demokracie - esej


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce byla vypracována na předmět Český jazyk a je to autorovo zamyšlení nad demokracií. Práce je uvozena citátem Václava Havla, od čehož se odvíjí celý text.

Obsah

1.
Něco málo o Václavu Havlovi
2.
Demokracie a její vnímání
3.
Názor autora na současnou situaci na poli demokracie

Úryvek

"Demokracie ovšem nemůže být chápána jen jako pouhá politická teorie, ale hlavně také jako způsob myšlení a jednání jednotlivců – tedy lidu (dle etymologického významu demos). Jestliže demokracii pojmeme z právního hlediska, je to spíše určitý soubor či sestava atributů, které se v totalitních režimech vyskytují většinou v naprosto opačné míře. Mám na mysli samozřejmě lidská práva, v minulosti velmi důkladně „pošlapána“ „rudými soudruhy“, avšak i ostatní práva, v dnešním globálním chápání vcelku běžná, nebyla zrovna na výši. Pojem soukromé podnikání byl úplně vymazán a s ním i související kulturní, sociální a hospodářská práva jednotlivců. I obyčejná svoboda, jak ji známe v dnešním světě, nebyla příliš obvyklá. Obyvatelstvo bylo „drženo v okovech“ Sovětského svazu a jeho „ideí“ a rovnost dvou lidí bylo posuzována jen dle toho, zda jste byli straníky či ne."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x457ec14fb30b9.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Demokracie_esej.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse