Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Demokratický proud v české meziválečné próze - maturitní otázka

Demokratický proud v české meziválečné próze - maturitní otázka


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracovanou maturitní otázku z literatury. Seznamuje s demokratickým proudem v české meziválečné próze, především vyjmenovává jeho představitele a jejich díla. Informuje o Karlu Čapkovi, Karlu Poláčkovi i Eduardu Bassovi. Poté se zmiňuje o ruralistech a psychologickém proudu v literatuře.

Obsah

1.
Demokratický proud
1.1.
Karel Čapek
1.2.
Karel Poláček
1.3.
Eduard Bass
2.
Ruralisté
3.
Psychologický proud
3.1.
Marie Pujmanová
3.2.
Jarmila Glazarová

Úryvek

"Demokratický proud

Karel Čapek ( 1890 – 1938 ) – narozen v Malých Svatoňovicích , studoval v Praze filosofii, novinář – Národní listy, později v Lidových novinách, dramaturg divadla Na Vinohradech, světově známý spisovatel, byl všestranně nadaný, předvídal hrozbu fašismu, tvůrce sloupku – kratší text v pravém sloupci první strany novin
bratr – Josef Čapek – malíř a spoluautor několika děl – Krakonošova zahrada
Díla : Loupežník – hra
RUR – alegorická hra, kritický vztah k přeceňování techniky, poprvé byl použit Čapkův novotvar – Robot
Ze života hmyzu – spoluautor bratr, hra kde kritizuje lidské chyby a nedostatky za pomoci různého hmyzu
Věc Makropulos – drama o dlouhověkosti a nesmrtelnosti ( opera L.Janáčka )
Bílá nemoc – drama o konfliktu jedince s mocí, varování před fašismem
Matka – drama, fiktivní rozhovor matky s mužem a syny, výzva k boji proti násilí
Továrna na absolutno – utopický román, vynález síly, která mění lidi
Krakatit – román o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny
Válka s mloky – román, kritika kapitalistické zištnosti a nebezpečí fašismu a rasismu
Výlet do Špaňel – cestopisný fejeton
Povídka z jedné a druhé kapsy – povídkový soubor, téma černá kronika
Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – noetická trilogie ( noetika = nauka o poznání )
Devatero pohádek – pohádky pro děti ( jedna od J. Čapka )
Dášenka, čili Život štěněte – povídky pro děti o štěněti Foxteriéra

Karel Poláček ( 1892 – 1944 ) – narozen v Rychnově nad Kněžnou, prozaik, kritik, pracoval v Lidových novinách, psal soudničky, zahynul v Osvětimi
Díla : Muži v ofsajdu – román o osudu otce a syna
Dům na předměstí – román o majiteli činžovního domu a nájemnících
Bilo nás pět – určeno dětem, svět maloměsta viděný očima dětí

Eduard Bass ( 1888 – 1946 ) – narozen v Praze, novinář, reportér, humorista, dramatik, redaktor Lidových novin,
Díla : Klapzubova jedenáctka – humorná povídka o fotbalovém týmu ( chalupník a jeho jedenáct synů )
Cirkus Humberto – román z cirkusového prostředí
Lidé z maringotek – satirické povídky

Ruralisté – ( ruralis = venkovský ) – směr meziválečného období, obnovený zájem o tématiku venkova, člověka spojeného s přírodním řádem a tradicemi
Představitelé : Josef Knap, František Krepina, Jan Vrba

Psychologický proud

Autoři většinou podrobně rozebírají chování a vnitřní život svých postav."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493160cc5164b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Demokraticky_proud_v_mezival_proze_MO.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse