Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Destilace - laboratorní práce

Destilace - laboratorní práce


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje laboratorní práci na téma destilace.

Obsah

1.
Úkol
2.
Princip
3.
Pomůcky a chemikálie
4.
Postup
5.
Závěr

Úryvek

"2. PRINCIP
Destilace – je metoda užívaná k dělení směsi kapalin, které se navzájem liší teplotou varu nebo k oddělení rozpouštědla od méně těkavých látek. Po uvedení kapalné směsi do varu přechází snadněji v páry složka s nižší teplotou varu (těkavější), takže destilát (kondenzát) vzniklý kondenzací těchto par, bude bohatší na tuto složku. Pro rozdělení směsi dvou kapalin jedinou destilací v jednoduché aparatuře se musí jejich teploty varu lišit alespoň o 50°C.
3. POMŮCKY A CHEMIKÁLIE
- stojan s příslušenstvím, frakční baňka, teploměr, Liebigův chladič, Erlenmayerova baňka, kahan, odměrný válec, nálevka, zkumavky
- NaCl (s), Na2SO4 (s), CuSO4 . 5 H2O (s), NaOH (c = 2 mol . l-1), AgNO3 (w = 1%), BaCl2 (aq)
4. POSTUP
Podle obrázku jsme sestavily destilační aparaturu. Do kádinky jsme nalily asi 100 ml pitné vody a přidaly do ní chlorid sodný a síran měďnatý. Ve zkumavkách jsme provedly srážecí reakce na důkaz přítomnosti chloridových, síranových a měďnatých iontů. Zbytek roztoku jsme nalily do frakční baňky, přidaly jsme varné kamínky a baňku uzavřely zátkou s teploměrem. Zapojily jsme přívod vody do chladiče a začaly jsme zahřívat. Po oddestilování asi 50 ml vody jsme destilaci ukončily a s destilátem jsme opět provedly zkoušky na přítomnost chloridových, síranových a měďnatých iontů."

Poznámka

Práce obsahuje grafické prvky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x52557b0579d94.zip (168 kB)
Nezabalený formát:
Destilace.doc (201 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse