Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Děti se zrakovým postižením

Děti se zrakovým postižením

Kategorie: Pedagogika - speciální, Sociální práce

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10

Charakteristika: Absolventská práce pro vyšší odborné školy se zabývá sociální prací ve vztahu ke zrakově postiženým dětem předškolního věku. Stručně charakterizuje zvláštnosti vývoje dětí se zrakovými vadami a nabízí přehled výchovně vzdělávacích metod, které jsou specifické pro tuto cílovou skupinu. Popisuje činnost středisek rané péče, která nabízejí rodinám zrakově postižených dětí odbornou péči a poradenství. Obsahuje kvantitativní sociologický výzkum zaměřený na pohled studentů sociálních škol jakožto budoucích odborníků v sociální práci na problematiku zrakového postižení u dětí.

Obsah

0
Úvod
1
Úvod do problematiky
1.1
Definice zrakového postižení
1.2
Klasifikace zrakového postižení
1.3
Základní pojmy
1.4
Vymezení stupňů zrakového postižení
1.5
Vědy spojené se zrakovým handicapem
1.6
Nejčastější mýty společnosti o zrakovém postižení
2
Zrakový handicap v historii
3
Úvod do oftalmologie
3.1
Nejčastější oční vady
3.2
Frekvence očních onemocnění u dětí ve věku 0,5 – 5 let
3.3
Etiologie vrozených očních vad a primární prevence
3.4
Ukazatele zrakového postižení
4
Dítě a rodina
4.1
Základní specifika vývoje dítěte
4.2
Reakce rodiny na narození zrakově postiženého dítěte a jejich fáze
4.3
Typické problémy rodiny
4.4
Vhodné a nevhodné výchovné přístupy rodičů
5
Předškolní výchova dítěte se zrakovým postižením
5.1
Mateřské školy
5.2
Speciální mateřské školy
5.3
Domácí péče
6
Sociální instituce a organizace
6.1
Instituce v Praze
6.2
Speciálně pedagogická centra
6.3
Střediska rané péče
7
Metody sociální práce
7.1
Zásady komunikace s dítětem se zrakovým postižením
7.2
Návštěvy v rodinách
7.3
Rodičovská setkání a pobyty
7.4
Hry pro děti se zrakovým postižením
7.4.1
Hry zaměřené na rozvoj prostorové a sluchové orientace
7.4.2
Hry zaměřené na rozvoj hmatu
7.4.3
Sebeobslužné hry
7.5
Zraková stimulace
7.6
Arteterapie
7.7
Videotrénink interakcí
8
Sociální pracovníci a jejich role
8.1
Role pracovníků při práci s dětmi se zrakovým postižením
8.2
Supervize
9
Kompenzační pomůcky a podpůrné hračky
10
Úprava bytu a osvětlení
10.1
Zásady správného osvětlení
11
Sociálně právní minimum
11.1
Mimořádné výhody
11.2
Dávky sociální péče
11.3
Rehabilitační a kompenzační pomůcky
12
Praktická část - sociologický výzkum
12.1
Projekt sociologického výzkumu
12.1.1
Teoretická část
12.1.2
Metodická část
12.1.3
Plán výzkumu
12.2
Dotazník
12.3
Závěrečná zpráva
13
Závěr

Úryvek

"1.2 Klasifikace zrakového postižení
Zrakové postižení klasifikujeme dle několika faktorů, kterými jsou: věk postiženého, doba vzniku a délka trvání zrakového postižení, etiologie neboli příčina zrakového postižení a v neposlední řadě i stupeň a typ zrakového postižení.
a) dle věku:
1. Předškolní věk
2. Školní věk
3. Dospělost
b) dle doby vzniku:
1. Vrozené
a. Prenatální
b. Perinatální
c. Postnatální
2. Získané
c) dle délky trvání:
1. Dočasné
a. Krátkodobé
b. Dlouhodobé
c. Cyklické
2. Trvalé
d) dle etiologie:
1. Orgánové
2. Funkční
3. Ametropie
e) dle typu:
1. Postižení šíře zorného pole
2. Narušení zrakové ostrosti
3. Poruchy barvocitu
4. Okulomotorické obtíže
5. Potíže se zpracováním zrakových
podnětů
f) dle stupně:
1. dělení
a. Střední slabozrakost
b. Silná slabozrakost
c. Těžce slabý zrak
d. Praktická nevidomost
e. Úplná nevidomost
2. dělení
a. Nevidomí
b. Osoby se zbytky zraku
c. Slabozrací
d. Osoby s binokulární poruchou

1.3 Základní pojmy
Abychom se dostatečně orientovali v oftalmopedii, ale také v oftalmologii, je pro nás důležité vysvětlení vybraných základních pojmů týkajících se zrakového postižení pro účely této absolventské práce. Tyto vybrané definice se týkají fyziologické stránky zrakového postižení. Patologické úrovni se budeme věnovat v kapitolách o očních vadách.

Zrak
Je jedním ze základních smyslů, který nám umožňuje vnímat a vyhodnocovat světelné podněty a získávat tak informace o okolním světě. Ke zrakovému ústrojí patří oko, zrakový nerv, zraková dráha a příslušné části mozku vč. oblasti týlního laloku. Oko nám zprostředkovává až tři čtvrtiny ze všech lidských vjemů.

Zrakový nerv
Zrakový nerv se v anatomii řadí k hlavovým nervům a je charakteristický tím, že obsahuje nervová vlákna, která vedou ze sítnice až do zrakových center v mozku. Patří do centrální nervové soustavy.

Zraková dráha
Je tvořena nervovými buňkami a jejich vlákny. Laicky řečeno, jedná se o nervové propojení oka s mozkem prostřednictvím nervových buněk.

Zrakový vjem
Vzniká pomocí světelných paprsků, které po odrazu od sledovaného objektu vstoupí do oka přes optickou soustavu až do sítnice. Hlavní struktury, kterými prochází světelný paprsek na své cestě k sítnici jsou: rohovka, čočka a sklivec. Rohovka je nejcitlivější tkání v lidském těle a je jakýmsi obalem oka. Čočka patří mezi optický systém oka, jejíž hlavní vlastností je průhlednost. Průhlednost čočky však klesá věkem. Největší částí lidského oka je sklivec, který je z 98 % tvořen vodou. Jde oprůhlednou rosolovitou v hmotu, v níž je umístěna čočka.

Sítnice
„Sítnice je vlastním orgánem zraku. Je to tenká vrstva, která zevnitř pokrývá oční stěnu. Sítnice funguje jako film ve fotoaparátu. Zachycuje obraz a zrakovým nervem jej posílá do zrakových center v mozku.“ (http://www.lexum.cz/co-je-sitnice.php)

Vidění
Rozlišujeme vidění centrální, kterým vnímáme detaily a barvy a vidění periferní, které nám umožňuje vnímat prostor a orientovat se v něm. Zvláště tyflopedie ještě vymezuje vidění excentrické neboli mimomakulární. Je typické tím, že se okem díváme vedle toho, co opravdu chceme spatřit. Excentrické vidění se dá cvičit a je relevantní zvláště pro osoby se zbytky zraku, protože ti většinou ztrácí centrální a periferní vidění, ale toto jim většinou zůstává. Existuje také binokulární vidění, které je fyziologickou vlastností. Jde o vlastnost oční soustavy, která tkví v tom, že jsou obě oči používány společně. Nakonec zmíníme i tzv. skotopické a fotopické vidění. V pořadí prvně uvedené vidění vyjadřuje noční vidění oka adaptovaného na tmu, které nedokáže rozlišit barvy, kdežto fotopické vidění je vidění za jasného světla a lze při něm dobře rozeznávat barvy.

Zraková ostrost
Odborně užívanou zkratkou ZO se rozumí zraková ostrost neboli vizus. Jde o rozlišovací schopnost identifikovat dva co nejblíže ležící body jako dva oddělené objekty. To znamená, že tyto objekty nesplývají v jeden, nýbrž je oko schopné je od sebe rozlišit. Tzv. akomodace je vlastně schopnost zaostření oka.

Zorné pole
Zjednodušeně řečeno: zorné pole vyjadřuje prostor, kam naše oči dohlédnou
bez toho, abychom otáčeli hlavu."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text je cca 48 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23799
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse