Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Dětská mozková obrna: případová studie z hlediska klinické kazuistiky - absolventská práce

Dětská mozková obrna: případová studie z hlediska klinické kazuistiky - absolventská práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Závěrečná práce předkládá v rámci kauzalistiky konkrétní případ dívky s mozkovou obrnou kvadruparetické formy. První část práce shromažďuje teoretické poznatky o dětské mozkové obrně, její léčbě, formách, výskytu. Nahlíží na onemocnění také z hlediska vzdělání, sociálního prostředí a mentální retardace. Praktická část s použitím klinické kazuistiky seznamuje prostřednictvím případové studie s metodami a jejich rozborem, uvádí rodinnou i osobní anamnézu, podrobněji se zastavuje u metody pozorování a rozhovoru. Po zhodnocení získaných údajů navrhuje nejen všeobecná opatření, ale také opatření jednotlivě pro oblast sociální, terapeutickou, edukační a rehabilitační.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Dětská mozková obrna
1.1.1.
Vymezení pojmu
1.1.2.
Diagnostika, léčba a prognóza
1.1.3.
Vyskytující se formy
1.1.4.
Etiologie a patogeneze
1.1.5.
Výskyt a incidence
1.1.6.
Následky a důsledky postižení
1.2.
Vzdělávání a sociální prostředí
1.2.1.
Všeobecný vzdělávací a pedagogický přístup
1.2.3.
Základní dovednosti
1.2.4.
Sociální zázemí
1.3.
Mentální retardace
1.3.1.
Hodnota IQ
1.3.1.
Klasifikace mentální retardace (lehká, středně těžká, těžká, hluboká, jiná, nespecifikovaná mentální retardace)
2.
Praktická část
2.1.
Uvedení do problematiky
2.2.
Použité metody a jejich rozbor
2.2.1.
Anamnéza (osobní, rodinná, závěry a opatření vyplývající z anamnézy)
2.2.2.
Pozorování (výsledek pozorování, závěr a opatření vyplývající z pozorování)
3.2.3
Rozhovor (výsledek rozhovoru, závěry a opatření vyplývající z rozhovoru)
3.
Navrhovaná opatření
3.1.
Všeobecná opatření
3.2.
Návrh opatření po oblastech
3.2.1.
Oblast sociální
3.2.2.
Oblast terapeutická
3.2.3.
Oblast edukační
3.2.4.
Oblast rehabilitační

Úryvek

"3.1 Uvedení do problematiky
V následující části představím prostřednictvím případové studie konkrétní případ dívky s dětskou mozkovou obrnou. Rozhodl jsem se využít klinické kazuistiky.

K vypracování mé závěrečné práce jsem si vybral případ jedenáctilété dívky, která se narodila mým známým. Je od narození postižena dětskou mozkovou obrnou kvadruparetické formy. Dívka navštěvuje speciální školu pro postižené děti. Pravidelněji se spolu setkáváme poslední dva roky. Jde většinou spíše o setkání na „neutrální půdě“, tedy v prostředí, které není domácí pro mne ani pro dívku. Za účelem vypracování této kazuistiky jsem ji však několikrát navštívil v domácím prostředí a strávil s celou rodinou i jeden odpočinkový víkend v rekreačním objektu.

3.2 Použité metody a jejich rozbor
Pešatová, Švingalová, (2005) uvádějí ve své publikaci několik metod použitelných při této závěrečné práci. Po úvaze jsem k získání potřebných informací využil anamnézy, pozorování, rozhovoru a dokumentace (propouštěcí zpráva z dětského oddělení – novorozenci). Původně jsem plánoval využít i jiné metody, avšak druh postižení dívky nedovoloval uplatnění třeba takové, která by vyžadovala písemnou nebo grafickou spolupráci.

3.2.1 Anamnéza

Cílem této metody bylo především proniknutí do problematiky dívčina zdravotního stavu a získání informací o prostředí ve kterém žije, vzdělává se a zažívá různé životní situace. Dále jsem se soustředil na rodinné zázemí, které je beze sporu velmi důležité pro dívčin vývoj. Údaje pro tuto metodu byly získávány především formou rozhovoru s rodiči, sledovanou dívkou, ale i se sourozenci sledované dívky. Některé méně podstatné informace byly získány formou rozhovoru se strýcem dívky.
3.2.1.1 Osobní anamnéza

Dívka se narodila matce jako druhá v pořadí, ze samostatné gravidity. Obě těhotenství probíhala s menšími problémy, avšak závažnější komplikace nebyly v celém průběhu žádného z nich pozorovány. Zatímco první porod proběhl v termínu, inkriminovaný proběhl sice spontánně, ale již v sedmém měsíci těhotenství. Matka chtěla rodit v malé, nedaleko vzdálené porodnici, kterou si sama vybrala, avšak k nízkému stupni gravidity byla před porodem převezena na specializované pracoviště.
Porodní váha dívky činila 1 700 g, délka dívky při porodu je uváděna 40 cm. Ihned po narození byla dívka umístěna do inkubátoru. Objevily se u ní totiž zdravotní potíže a důvodem pro umístění byla i nízká porodní váha novorozence. Matka byla po krátké rekonvalescenci propuštěna do domácího ošetřování a starala se o prvorozenou dceru. Návštěvy na novorozeneckém oddělení vykonávala matka a biologický otec minimálně jedenkrát za týden – vzhledem ke vzdálenosti pracoviště od místa bydliště a vzhledem k potřebě zaopatření prvorozené dcery. Dívka byla vyživována umělou stravou, kojena nebyla."

Poznámka

Práce obsahuje graf, schéma a tabulku.
Zpracováno jako závěrečné práce z kurzu sociální práce pro sociální pracovníky pořádaného Technickou univerzitou v Liberci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11807
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse