Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Didaktika geografie I. - skripta

Didaktika geografie I. - skripta

Kategorie: Pedagogika, Geografie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Jedná se o kompletní skripta distančního vzdělávání, týkající se didaktiky geografie. Skripta didaktiku geografie vymezují, stanovují její cíle, materiální předpoklady jejich realizace a poslední část pak popisuje vlastní, praktikou realizaci. Obsahuje cvičení, náměty k zamyšlení a úkoly.

Obsah

Úvod
1.
Didaktika geografie
2.
Cíle geografického vzdělávání
2.1
Cíl jako didaktická kategorie
2.2
Realizace cílů geografického vzdělávání
2.3
Personální předpoklady realizace cílů geografického vzdělávání
2.3.1
Profesní příprava budoucích učitelů geografie
2.3.2
Postgraduální vzdělávání učitelů geografie
2.3.3
Celoživotní vzdělávání učitelů geografie
3.
Materiální předpoklady realizace cílů
3.1
Geografického vzdělávání
3.2
Didaktická technika využitelná v geografickém vzdělávání
3.3
Učební pomůcky pro geografické vzdělávání
3.4
Učebnice geografie
3.5
Školní geografické atlasy
3.6
Školní geografický kabinet
4.
Vlastní realizace cílů geografického
4.1
Vzdělávání
4.2
Vyučovací proces
4.3
Organizační formy vyučování
4.4
Vyučovací metody uplatňované v geografickém vzdělávání
4.4.1
Klasifikace vyučovacích metod
4.4.2
Metoda projektového vyučování
4.4.3
Metoda geografického pozorování geografických objektů a jevů
4.4.4
Metody ověřování osvojeného geografického poznání
5.
Závěr
6.
Literatura
7.
Rejstřík
8.
Přílohy
8.1
Systematizace, témata, metody a úkoly pro cvičení v terénu v 6. - 9. ročníku ZŠ nebo adekvátních ročníků víceletých gymnázií (volně upraveno podle J.HÁJKA, 2006)
8.1.1
Náplň a zpracování cvičení v terénu v 6. ročníku ZŠ (prima gymnázia)
8.1.2
Náplň a zpracování cvičení v terénu v 7. ročníku ZŠ (sekunda gymnázia)
8.1.3
Náplň a zpracování cvičení v terénu v 8. ročníku ZŠ (tercie gymnázia)
8.1.4
Náplň a zpracování cvičení v terénu v 9. ročníku ZŠ (kvarta gymnázia)

Úryvek

“2. CÍLE GEOGRAFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíle:
●OSVOJIT SI OBLAST CÍLŮ GEOGRAFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Po prostudování textu budete znát:
●CÍLE GEOGRAFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
●CÍLE KARTOGRAFICKÉHO A GEOINFORMATICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Budete schopni:
●ORIENTOVAT SE V HLAVNÍCH A V DÍLČÍCH CÍLECH GEOGRAFICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Získáte:
●PROFESNÍ POZNÁNÍ O POŽADAVCÍCH NA REALIZACI CÍLŮ GEOGRAFICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ BUDETE VE SVÉ PROFESI NAPLŇOVAT
Pojmy k zapamatování:
cíle geografického, kartografického a geoinformatického vzdělávání, cíle vzdělávacích programů, cíle Rámcového vzdělávacího programu, kompetence, gramotnost
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 3 hodiny

Průvodce studiem kapitoly

Stanovení cílů a jejich realizace je obecně velice závažný problém. Vzdělávací cíle školské soustavy, typu školy i vzdělávacího předmětu stanovuje stát ve svých vzdělávacích programech. Postupujte textem kapitoly. I tato kapitola má konkrétní cíl. K osvojení učiva této kapitoly se od vás očekává aktivní studium, vyhledávání pramenů a konfrontace připravenosti realizovat tyto cíle v praxi na základě dosavadního geografického studia.


2.1 Cíl jako didaktická kategorie

Cíl pokládejme za ideální představu, čeho má být cílevědomou činností dosaženo. Pro oblast vzdělávání stanovuje společnost/stát soubor cílů, které mají být vzdělávací soustavou realizovány. Setkáváme se s výrazy: gramotnost, kompetence, cíle vzdělávací soustavy, cíle základního vzdělávání.
Jak jistě víte, Česká republika má tzv. Bílou knihu, která formuluje cíle státní politiky ve školství. V naší zájmové sféře jde o cíle a pojetí profesní přípravy vysokoškolsky pedagogicky vzdělaných učitelů a o cíle a pojetí základního všeobecného vzdělávání mládeže na základních školách a na gymnáziích. Bílá kniha reaguje na technologickou realitu a pokládá ji ve vzdělávání jako jednu z klíčových oblastí pro další rozvoj české vzdělávací soustavy.
Ve školské soustavě je geografické vzdělávání realizováno na základních školách, na gymnáziích, na vybraných středních školách (např. na obchodních školách, na středních školách se zaměřením na dopravu a spoje, se zaměřením na cestovní ruch, na některých vyšších odborných školách).


Konkrétní specifikace cílů má několik úrovní:
- profesní - cíle vysokoškolské profesní přípravy, cíle profesní přípravy učitelů geografie,
- školskou – cíle všeobecného vzdělávání na základních školách a gymnáziích,
- vzdělávací programy - cíle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, cíle vzdělávacího programu pro gymnázia,
- předmětovou (vyučovacího předmětu) - cíle vyučovacího předmětu (zeměpis, geografie, cíle vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost v Rámcových vzdělávacích programech, cíle konkrétního tematického celku obsaženého ve vzdělávacím programu,
- realizační ve výukové jednotce - cíle konkrétní vyučovací hodiny.


Cíle vzdělávací a výchovné jsou v pedagogických dokumentech formulovány pomocí sloves jako výkony učitelů a jako aktivity žáků a studentů. Jsou to např. tato slovesa:
pro učitele - seznámit, učit, naučit, podněcovat, vést žáky a studenty, připravovat, vytvářet, pomáhat, motivovat, poskytnout, vybavit;
pro vzdělávané osoby- naučit se, orientovat se, osvojit si.
Nejvyšší kategorie cílů geografického vzdělávání jsou formulovány v pedagogických dokumentech:
Vzdělávací programy Obecná škola, Občanská škola, Základní škola, Národní škola.
Rámcové vzdělávací programy (RVP) – program určený pro základní vzdělávání, program určený pro gymnázia.
Katalog požadavků k maturitní zkoušce.
Standardy – Cílové standardy pro zkladní školy

Na počítači zadejte do webu požadavek vyhledání Výzkumného ústavu pedagogického a vyhledejte stránky informující o RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnázia.

Cíle geografického vzdělávání
Cíle geografického vzdělávání mohou být stanoveny na základě prostorové hierarchie: seznámit žáky a studenty s didakticky transformovaným poznáním planety Země, geografických sfér, kontinentů a oceánů a regionů a naučit žáky a studenty orientovat se v prostoru na planetární, kontinentální, regionální a lokální úrovni. Cíle mohou být formulovány z pozice geografických věd, tj. seznámit žáky a studenty s fundamentálními základy fyzické, humánní (socioekonomické), regionální a politické geografie."

Poznámka

Práce je ponechána v původním formátu.
Obsahuje mapy a fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11990
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse