Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Digitalizace rtg obrazu

Digitalizace rtg obrazu

Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Historie - vývoj radiologie, vývoj vyšetřovacích metod, digitalizace rtg obrazu (technologie, zařízení, databanka, její výhody, princip digitalizace obrazu). Jednotlivé části počítače a jejich charakteristika - mikroprocesor, paměť (vybavovací doba, kapacita, hlavní pamět, vnější paměti, typy pevných disků, magnetické paměti, superdisky LS, ZIP, CD-R, CD-RW), jazyky a operační systémy (systémové, pomocné a uživatelské programy), vstupní prostředky (klávesnice, monitor), přídavná zařízení (tiskárny), skener, komunikace – přenos digitálních dat (rozhraní, modem, sítě). Digitální obraz - porovnání digitálního a analogového zobrazení, digitální obraz v medicíně. Detekce záření - zesilovače štítového obrazu, CCD prvky, lineární řetěz diod či úzký pohybující se svazek záření a jeden pohybující se detektor a jiné. Analogo - digitální převod. Rozlišovací schopnost - prostorová a schopnost rozlišení rozdílu v kontrastu, porovnání s lidským okem. Operace s umístěním, tvarem a velikostí - změny umístění jednotlivých pixelů, linek, různých částí obrazu či celých obrazů, low-pass filtr. Analýza obrazu a parametrické zpracování. Rekonstrukce obrazu v různých rovinách a 3D-rekonstrukce - využití CT(počítačová tomografie) a MR(magnetická rezonance). Digitální radiografie - principy převodu latentního obrazu. Storage phosphor screen versus systém film/folie - expoziční šíře, dávka, kvalita obrazu, šum. Digiscan 2C Plus - ID konsole, pracovní konsole, obrazové čtecí zařízení, diagnostická konsole. Archivace obrazových informací. Parametry minimální konfigurace zařízení MAGIC. Funkce – možnosti úpravy: obrazový displej, obrazové zpracování, kvantitativní programy, obrazová dokumentace, obrazový převod, systémový výkon, uživatel u kontrolního monitoru, uživatel u diagnostické konsoly. Technické parametry zařízení (správcovská stanice DR). Sienet MagicView CT/MR, vysvětlivky jednotlivých pracovních a uživatelských stanic. Funkce stanice DR, DC - jednotlivé fáze a jejich průběh. Počítačová síť PACS (Network). Výhody digitálního zobrazování. Nevýhody digitálního zpracování. Statistika počtu pacientů, provedených vyšetření s následnou digitalizací za období 2/2000 - 12/2000, RDG odd. SZZ Mladá Boleslav. Dotazník zjišťující zda a jak často je digitalizace používána.

Obsah

1.
Teoretický úvod do problematiky
2.
Historie
3.
Jednotlivé části počítače
3.1.Mikroprocesor
3.2.Paměť
3.3.Jazyky a operační systémy
3.4.Vstupní prostředky
3.5.
Přídavná zařízení
3.6.
Skener (scanner)
3.7.
Komunikace – přenos digitálních dat
4.
Výklad
4.1.
Digitální obraz
4.2.
Detekce záření
4.3.
Analogo - digitální převod
4.4.
Rozlišovací schopnost
4.5.
Operace s umístěním, tvarem a velikostí
4.6.
Analýza obrazu a parametrické zpracování
4.7.
Rekonstrukce obrazu v různých rovinách a 3D-rekonstrukce
4.8.
Digitální radiografie
4.9.
Storage phosphor screen versus systém film/folie
4.10.
Digiscan 2C Plus
4.10.1.
ID konsole
4.10.2.
Pracovní konsole
4.10.3.
Obrazové čtecí zařízení (DIGISCAN
4.10.4.
Diagnostická konsole
5.
Archivace obrazových informací
6.Parametry minimální konfigurace zařízení MAGIC
7.Funkce – možnosti úpravy digitalizovaných dat
8.Technické parametry zařízení (správcovská stanice DR)
9.
Sienet MagicView CT/MR
10.
Funkce stanice DR, DC
11.Počítačová síť PACS (Network
12.
Výhody digitálního zobrazování
13.
Nevýhody digitálního zpracování
14.
Závěr
15.
Přílohy
15.1.
Statistika počtu pacientů
15.2.
Dotazník
16.
Poznámkový aparát
17.
Literatura

Úryvek

" 2. Historie

Záření X objevené W.C.Rőntgenem a jeho diagnostické a terapeutické využití znamenaly vznik nového medicínského oboru – radiologie. V průběhu prvních padesáti let trvání tohoto oboru byly vyvinuty výkonné rentgenové přístroje pro základní skiaskopické a skiagrafické metody i pro některé speciální techniky. Současně byla vypracována široká škála kontrastních vyšetřovacích metod pro zobrazení orgánů a systémů lidského těla. Rychlé dynamické změny rentgenového obrazu se zachytávaly rychlou sériografií na velkoformátní filmy, nebo přes zesilovač štítového obrazu nepřímou sériografií, kinematografií, videomagnetickým záznamem. V posledních desetiletích se u rentgenových přístrojů stále více uplatňuje výpočetní technika, která se stala také základem nových rentgenových vyšetřovacích metod-digitální subtrakční angiografie a výpočetní tomografie. Z experimentálních vývojových dílen se do praktického klinického provozu dostala i radiologie, kde dochází k digitalizaci rtg obrazu. Velikou nevýhodou flat panelu je, že je použitelný jen na jednom pracovišti a vyžaduje nový přístroj. Kazety s fóliemi umožní „digitalizovat“ stávající RTG techniku na více pracovištích, latentní rentgenový obraz se ze speciální luminiscenční fólie odečítá laserovým paprskem. To pak umožní kvantitativní číslicový rozbor a počítačové zpracování obrazu. Podobné digitálně-elektronické zpracování obrazu se uplatňuje také u scintigrafických vyšetření a u zobrazovacích metod s využitím různých neionizujících vlnění – termografie, ultrasonografie, magnetická rezonance. S postupným zaváděním výpočetní techniky do praxe se zdravotnická zařízení napojovala na centrální paměťovou databanku ústavu a výsledky různých zobrazovacích metod se začaly porovnávat nejen navzájem, ale i s výsledky jiných vyšetřovacích metod a s ostatními údaji o nemocném. V této logické části diagnostického procesu se začaly uplatňovat počítače, které přispěly k jeho urychlení. Obrovským zlomem v diagnostickém zobrazování byla snaha o dodatečné úpravy obrazu. Jedním ze starších přístrojů byl logetron. Ten dodatečně upravoval hotový rentgenový snímek tak, že na úkor kontrastu celého snímku vynikl kontrast podrobností. To znamenalo, že snímek, na kterém byly černá a bílá chyběla, ale byly vidět nejrůznější stupně šedi. Na takto upraveném snímku se mohly objevit ty šedé podrobnosti, které na originále splynuly s jinými šedými a černými plochami. Další metodou byla fotografická subtrakce, která měla za cíl subtrahovat ze snímku některé části tak, aby vynikly jiné části, které na originálním snímku zanikají. Subtrakce vyžadovala, abychom měli k dispozici nativní snímek a snímek s náplní, které byly pořízeny ve stejné poloze. Z prostého snímku se zhotovil pozitiv, který byl nekontrastní - přeexponovaný a podvyvolaný. Potom se přiložily přesně na sebe masky a negativ s náplní cév a přefotografováním na čistý film se získal prakticky jen obraz cév. Dnes se k subtrakci používá výpočetní techniky, která celý proces značně urychluje a pracuje s vysokou přesností
Zásadně lze počítače rozdělit na analogové, které byly na počátku vývoje a počítače digitální, které představují většinu dnes používaných přístrojů."

Poznámka

Bakalářská práce. Verze bez obrázků.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse