Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Díla Leonarda da Vinci

Díla Leonarda da Vinci


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z dějin umění stručně charakterizují tří významná díla Leonarda da Vinci, a to Madona ve skalách, Poslední večeře a Mona Lisa.

Obsah

1.
Madona ve skalách
2.
Poslední večeře
3.
Mona Lisa

Úryvek

"LEONARDO DA VINCI
-směšuje ženy a může dohromady

Madona ve skalách
-kompozice postav: do jehlanu = > trojúhelníková kompozice
-gestikulace postav-typický pro Leonarda
-namaloval jí v Miláně
-dvě varianty – Původní varianta se strašně líbila a vzal si jí jeden panovník , tak se musel namalovat další – ten už nemaloval úplně sám

Poslední večeře
-freska-maluje se do vlhké omítky, to ale Leonardo odmítl
-nejdříve vytvořil podmalbu a potom maloval jako na „normální“ obraz – technika nic moc
-označuje, kdy Ježíš říká „jeden z vás mě zradí“
-Ježíš nemá ve tváři výraz na rozdíl od ostatních
-Jidášovi nevidíme do obličeje…on už totiž ví o kom mluví
-Dan Brown tvrdí, že na tom obraze je Máří Magdaléna-vedle Ježíše
-ale je to apoštol Jan
-pracoval na něm strašně dlouho
-byli do něj vybourány dveře

Mona Lisa
-nejslavnější obraz
-„ve správnou chvíli, na správném místě“
-Leonardo mu nedal název
-je slavný proto, že
-namaloval ho Leonardo-nikdy ho neprodal
-záhadný-nevíme kdo tam je vlastně namalovaný
-jiný než ostatní portréty-Mona sedí a je zachycena v momentu kdy se na nás otáčí"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5123e0f9968bd.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Leonardo_da_Vinci_dila.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse