Název Goodness Staženo

Tahák do výtvarné výchovy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

786x

Světová a česká kinematografie 20. století

Tato práce stručně popisuje světovou a českou kinematografii 20.století. Zabývá se vývojem kinematografie od roku 1825, i vynálezu bratří Lumiérových.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

677x

Gotický sloh v Čechách

Jedná se o krátké shrnutí gotiky v Čechách z pohledu architektury, sochařství a malířství.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

294x

Vývoj české a světové kinematografie

Práce poskytuje velmi stručný, a jen na hlavní mezníky světové, a české kinematografie zaměřený přehled. Zmiňuje také díla některých světových, a česk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

213x

Moderní umění ve druhé polovině 20. století - výpisky ze střední školy

Práce se zabývá stručným přehledem moderních směrů v umění druhé poloviny 20. století. Charakterizuje jednotlivé směry a seznamuje s jejich hlavními p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

128x

Historie české a světové kinematografie

Stručný přehled základních milníků české, i světové kinematografie. Psáno formou hesel, a výčtů autorů a děl.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

97x

Vývoj hudby v 19. století

Zápisky z hodin dějin hudby stručně charakterizují vývoj hudby v 19. století. Přibližují významné tvůrce a díla dané doby.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

93x

Díla Leonarda da Vinci

Zápisky z dějin umění stručně charakterizují tří významná díla Leonarda da Vinci, a to Madona ve skalách, Poslední večeře a Mona Lisa.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

90x

Starožidovská hudba

Zápisky z hodin dějin hudby poskytují stručné informace o starožidovské hudbě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

88x

Od gregoriánského chorálu k duchovní písni, středověká notace

Zápisky z hodin dějin hudby se stručně věnují vývoji duchovních písní a středověké notace.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

76x
1  2  3  »