Název Goodness Staženo

Tahák do výtvarné výchovy

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

833x

Světová a česká kinematografie 20. století

Tato práce stručně popisuje světovou a českou kinematografii 20.století. Zabývá se vývojem kinematografie od roku 1825, i vynálezu bratří Lumiérových.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

750x

Gotický sloh v Čechách

Jedná se o krátké shrnutí gotiky v Čechách z pohledu architektury, sochařství a malířství.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

330x

Vývoj české a světové kinematografie

Práce poskytuje velmi stručný, a jen na hlavní mezníky světové, a české kinematografie zaměřený přehled. Zmiňuje také díla některých světových, a česk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

213x

Moderní umění ve druhé polovině 20. století - výpisky ze střední školy

Práce se zabývá stručným přehledem moderních směrů v umění druhé poloviny 20. století. Charakterizuje jednotlivé směry a seznamuje s jejich hlavními p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

171x

Díla Leonarda da Vinci

Zápisky z dějin umění stručně charakterizují tří významná díla Leonarda da Vinci, a to Madona ve skalách, Poslední večeře a Mona Lisa.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

162x

Vývoj hudby v 19. století

Zápisky z hodin dějin hudby stručně charakterizují vývoj hudby v 19. století. Přibližují významné tvůrce a díla dané doby.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

153x

Starožidovská hudba

Zápisky z hodin dějin hudby poskytují stručné informace o starožidovské hudbě.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

152x

Populární hudba - žánry

Práce se zabývá kompletními výpisky k žánrům populární (nonartificiální) hudby. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba

137x

Hudba antického Řecka

Zápisky z hodin dějin hudby charakterizují hudbu antického Řeka. Nejprve se stručně věnují jednotlivým historickým etapám, uvádí nejstarší zachované p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Umění/hudba


123x
1  2  3  4  »