Seminarky.cz > Životopisy > > > Dílo Jaroslava Seiferta

Dílo Jaroslava SeifertaKategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná otázka do literatury se stručně věnuje dílu Jaroslava Seiferta. Po krátké biografii autora následují jednotlivá tvůrčí období s nejvýznamnějšími díly.

Obsah

1.
Biografie Jaroslava Seiferta
2.
Proletářská poezie
3.
Poetismus
4.
30. léta 20. století
5.
Období okupace
6.
Poválečné období
7.
60. léta 20. století
8.
70. a 80. léta 20. století
9.
Seifertův přínos

Úryvek

"JAROSLAV SEIFERT 1901 - 1986

 básník, prozaik, publicista, překladatel
 nositel Nobelovy ceny za literaturu (1984)
 narodil se na Žižkově v dělnické rodině, gymnázium nedokončil
 působil v časopisech Pásmo-, Rovnost, Host; 1929 vyloučen z komunistické strany (nechtěl poslouchat Moskvu), poté působil v: Pestré květy, Nová scéna, Ranní noviny
 po 2. sv. válce se opět znelíbil režimu - do ústraní: poezie pro děti, milostná lyrika, vzpomínky na dětství, vrátil se 1966
 ovlivněn: láska k matce, dělnické prostředí
 smyslem života hledání krásy (v obyčejných věcech) = hořkost když nenacházel
 nejcennější cit: láska
 ctitele ženské krásy
 melodická poezie, propracovaný rým
 motiv sociální matky země

PROLETÁŘSKÁ POEZIE
SAMÁ LÁSKA básník se stylizuje do jednoho z davu, změny ve společnosti k lepšímu, proti sociální nerovnosti, láska k městu jako dějišti zvratů
MĚSTO V SLZÁCH představa světa bez bídy a nenávisti, touha potěšit vidina lidského štěstí

POETISMUS
NA VLNÁCH T. S. F. slabost pro vynálezy, oslava pokroku, techniky X nesmí se vytratit lidská podstata, asociace, rafinované fantazijní, snaží se vytěžit maximum z okamžiku
SLAVÍK ZPÍVÁ ŠPATNĚ jednoduchá forma, překvapivé závěry (až anekdoty), doznívá první světová válka, obává se další války - východisko láska
POŠTOVNÍ HOLUB fantazie, vynalézavost, rytmy, formy, prvky skepse

30. LÉTA dochází ke krizi
JABLKO Z KLÍNA subjektivní lyrika, nostalgie, ironie, emoce, nabývají obecnější platnost, rodinné básně, vztah k matce
RUCE VENUŠINY
JARO, SBOHEM
ZHASNĚTE SVĚTLA
reakce na mnichovskou zradu, posila národa, výraz naděje"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca stranu. Částečně čerpá z: http://www.mestokralupy.cz/mesto_seifert.asp.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x474f19fab9cde.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dilo_Jaroslava_Seiferta.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse