Dionýsos


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je věnována bohu Dionýsovi. Autor rozebírá původ jeho jména a rodokmen. Sleduje jeho povahu, atributy, podle kterých ho bylo možno určit. Dále jsou představeny chrámy zasvěcené Dionýsovi a obrazy, na kterých byl vyobrazován. Závěr patří převyprávění děje komedie Žáby, kde je Dionýsos hlavní postavou.

Obsah

1.
Jméno
2.
Směry uctívání
3.
Rodokmen
4.
Povaha
5.
Atributy
6.
Kult
7.
Chrámy
8.
Mýty
9.
Umění - obrazy
10.
Děj komedie Žáby

Úryvek

"Jméno: Dionýsos, Bakchus
výklad: Dios- ze Zeus, Nýsa- země nymf, kde byl vychován
Směry uctívání: bůh vína, hojnosti, plodnosti, divadla, ovocných keřů a stromů, průvodce
píle a pracovitosti
Rodokmen: otec: Zeus
matka: Semelé
přítelkyně + děti: s Afrodíte – Priapos
s Adrianou- Oenopion
s Kybelé- Marsyás
sourozenci: Afroditě, Áres, Hefaistos…
Povaha: nespoutaná, krutá i spravedlivá
Atributy: vinná réva, břečťan, panter, Thyrsos (hůl s břečťanem a révou), roh hojnosti
Kult: Thiasos- Dionýsův průvod- Satyrové, Bakchantky, Silénové, Silénos, kentauři, nymfy
Malé (vesnické) Dionýsie- po vinobraní
Velké (městské) Dionýsie- zpěv, hudba, veselí, vzniklo při nich drama
Lénaia- lednové slavnosti
Haloa- uctívání Dionýsa+ Démétér
Anthestéria- slavnost květů
oslavy spojeny s opojením ( orfické sexuální obřady) a plozením nového života
Chrámy: v Baalbeku- Libanon- zasvěcený Bakchovi
Lénaion- spojený s oslavou Anthestéria
Mýty: O zrození: Semelé byla Diova milenka. Žárlivá Hera na to přišla a přinutila Semelé
aby poprosila Dia, ať se jí zjeví v celé své božské podobě. Zeus věděl,
že Semelé tento pohled nemůže vydržet, ovšem přání své milé splnit musel!
Semelé byla tedy spálena silou a žárem Diova zjevu. V té době už ale
čekala Dionýsa-Zeus ho vyňal z jejího břicha a uložil si ho do stehna. Když
přišel čas narození, stehno si rozpáral a Dionýsos spatřil světlo světa.
Piráti: nepoznali boha- proměnil je v delfíny (proto delfíni vyhledávají člověka)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek a je částečně kompilační.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d72737ebc477.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dionysos.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse