Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlabání - technické práce

Dlabání - technické práce


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje základní poznatky o technologii dlabání. Věnuje se různým typům dlabání, včetně rozdílů v použití a v postupu výroby. V závěru autor zmiňuje nejdůležitější pokyny pro bezpečnou práci, a doplňuje další užitečné rady.

Obsah

1.
Podstata dlabání
2.
Druhy dlát
3.
Práce s dláty
3.1
Dlabání průběžných otvorů
3.2
Dlabání slepých otvorů
3.3
Dlabání rozporů
4.
Bezpečnost práce
5.
Dobré rady

Úryvek

“• Dlabání průběžných otvorů
Tvar dlabu se orýsuje na obě protiležící strany dřeva a upevní mezi podběráky hoblice. Dláto se nasadí kolmo asi 1 mm před ryskou z vnitřní strany dlabu tak, aby břit dláta směřoval do dlabu. Dláto se nesmí přikládat přímo na rysku, protože při stlačení vláken by se dlab poněkud zvětšil. Aby se dlabané dřevo nerozštípilo, dělají se nejdřív záseky kolmé na směr vláken dřeva. Úderem dřevěné paličky na rukojeť dláta se dláto zarazí asi do hloubky 5-8 mm. Poté se provedou záseky rovnoběžné se směrem vláken. Údery poličkou musí být menší, protože dláto vniká do dřeva podél vláken snadněji než při zásecích kolmo na vlákna. Potom se vyseknutím nebo vypáčením odstraní tříska tlustá asi 2-3 mm u měkkého dřeva a asi 1 mm u dřeva tvrdého. Dřevo se odebírá od středu dlabu směrem k jeho okrajům (obr. 2).
Celý postup záseků a vybírání třísek se opakuje do poloviny materiálu. Pak se dřevo obrátí a postupuje se z druhé strany stejně.

• Dlabání slepých otvorů
Tvar dlabu orýsujeme na dřevo a připevníme na hoblici. Vlastní postup dlabání je stejný jako při dlabání průchozího dlabu. Hloubku dlabu je nutno občas změřit. Při začišťování dna dlabu se musí použít dobře naostřené dláto a dřevo odbírat po tenkých vrstvičkách, aby nedošlo k naštípnutí na dně dlabu.

• Dlabání rozporů
Rozpor je zvláštní druh dlabu, který se provádí na konci dřevěného dílu a jehož podélné hrany jsou ve vláknech předem rozříznuty pilou. Dlátem se provádí pouze záseky kolmé na směr vláken a třísky se odebírají od kraje dřeva.

Bezpečnost práce:
1. Dlabané dřevo musí být vždy pevně připevněno k pracovní desce stolu.
2. Nikdy se nesmí pracovat s dlátem, které má prasklou rukojeť, nebo na rukojeti nemá zděře (neplatí u plastových).
3. Nepoužívat k práci tupé dláto nebo dláto s vylámaným ostřím.
4. Dláto se při práci drží pouze za rukojeť, nikoliv za čepel kdy může dojít ke sklouznutí dláta a k poranění pracovníka.

Dobré rady:
1. Šířka dláta by měla být stejná jako šířka dlabu.
2. Pod místem dlabu nesmí být díra.
3. Nedávat žákům k dlabání sukovité dřevo. Jeho dlabání by žákům činilo značné problémy.
4. Jakmile dláto začne dřevo trhat nebo mačkat, je tupé a musí se nabrousit. Práce s tupým dlátem je obtížná a výsledek není kvalitní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fyzx0010.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dlabani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse