Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Průmyslová škola

Referáty průmyslová škola

Název Goodness Staženo

Návrh a výpočet pevné kotoučové spojky s lícovanými šrouby

Práce předkládá krok za krokem řešení problému navrhnout pevnou spojku o daných vlastnostech pro vysokotlaké čerpadlo. Z několika možných variant volí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

2389x

Měkké pájení - technické práce

Práce nejprve charakterizuje výhody, nevýhody a využití ručního pájení. Poté podrobně rozepisuje jednotlivé faktory, které ovlivňují kvalitu provedení... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

1291x

Jednofázový transformátor naprázdno a nakrátko

Jedná se o vypočítaný příklad z elektrotechniky, ve kterém je vypočítán izolační odpor a odpor obou vinutí, převod trafa, závislost činného výkonu, pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

1032x

Tahová statická zkouška - laboratorní protokol

Jedná se o zpracované laboratorní cvičení, jehož zadáním bylo provést statickou zkoušku v tahu, z naměřených hodnot posléze určit ze strojírenských ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

899x

Výroba závitu

V práci je vysvětlen princip výroby závitu, včetně výroby vnitřních i vnějších závitů.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

777x

Technologie zpracování oceli

Práce charakterizuje složení oceli, a popisuje postup výroby podle kvality a způsobu odkysličení.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

725x

Postup obrábění v jednotlivých operacích na soustruhu

Práce obsahuje plný rozepsaný postup při soustružení strojní součástí. Obsahuje výpočty pro návrh součástí, která se bude soustružit. Výpočet strojníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

719x

Měření kapacity voltmetrem a ampérmetrem

Práce se zabývá měřením kapacity voltmetrem a ampérmetrem. Autor měří kapacitu daných kondenzátorů voltmetrem a ampérmetrem, vypočítává absolutní chy... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

686x

Měření charakteristik tyristoru

Práce vypočítává a tabulkami dokládá tyto charakteristiky tyristoru.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

681x

Zkouška plechu dle Erichsena - laboratorní protokol

Tento protokol je zápisem zjišťování hlubokotažnosti vzorku plechu. Obsahuje popis jak postupovat při zkoušce, včetně možných varianty vyhodnocení zk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Průmyslová škola

616x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]