Doba bronzová


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručné shrnutí tématu doba bronzová.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Starší doba bronzová
3.
Střední doba bronzová
4.
Mladší doba bronzová
5.
Utváření pravěkých národů

Úryvek

"pokročení znalosti slévání mědi a cínu = BRONZ
- skutečný obchod: jantar, měď, cín, drahé kovy, sůl
- utužení patriarchátu, kmenové svazky
- EGEJSKÁ OBLAST (Řecko, Kréta)– 2 000 let př.n.l. vznikaly první státní útvary, střední Evropa pociťovala vliv Řecka, ale v severní Evropě přežívaly skupiny lovců

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ (2200-1600 př.n.l.)
Únětická kultura (podle pohřebiště v Úněticích u Parhy) = vznikala velmi bohatá a vyspělá společnost
- Lidé žili na sídlištích, domy s kulovou konstrukcí, kvalitní a vypalovaná keramika
- Pohřbívali se na pravý bok s hlavou k jihu a tváří k východu (byly i hroby žárové a rakve z kmene stromu)
Řemesla
- Odlévání na „ztracenou formu“ – forma se rozbila, aby se mohl výrobek vytáhnout
- Dovoz mědi dokládají nálezy hřiven – ohnuté tyčinky
- Výrobky: zbraně (dýky, sekeromlaty, hroty kopí), pracovní nástroje (sekera), srp, ozdoby a šperky, náhrdelníky z korálků ze sklovité hmoty nebo jantaru, zlaté náušnice"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5262a5ece1f71.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Doba_bronzova.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse