Doba římská


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje dobu římskou.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Germánská sídliště
3.
Zemědělství a řemeslo
4.
Pohřební ritus, náboženství, písmo

Úryvek

"Germánská sídliště:
- Větší sídliště vesnického charakteru, menší osady i dvorce
- Podzemnice = podlaha zahloubena pod úroveň okolního terénu
- Koncentrace dvorců: největší sídliště až 50 dvorců (500 + obyvatel)
Zemědělství a řemeslo:
- Rozvoj zemědělství se zpomalil, Germáni obdělávali půdu dřevěným rádlem
- Odlišoval se podíl pěstování plodin a chov dobytka, Germáni pěstovali: ječmen, oves, žito, proso, hrách, čočku, boby, len, pšenici, zeleninu, chov ovcí, koz, prasat, koní, husy, kury, hovězí dobytek = hnojení polí mrvou
- Zájem o zbraně, rozvíjelo se kovolitectví a výroba šperků, mizí hrnčířský kruh
Pohřební ritus, náboženství a písmo:
- Pohřebiště se stovkami i tisíci hroby, převládal žárový ritus – ostatky se ukládaly do uren
Objevují se i kostrové pohřby s milodary (knížecí hroby)
- Germánské náboženství: informují o něm starověcí autoři, uctívali mnoho bohů (polyteistické), nejvyšší Bůh Vodan (Odin) – Bůh válečníků a vládce mrtvých, Donar (Thor) – Bůh hromů a blesků
obřady se odehrávaly na vyhrazených místech v přírodě (prameny, kopce, bažiny, studně, stromy) – ve Švédsku, Dánsku, Německu: obětiště v bažinách (nářadí, keramika, válečné zbraně, lidské oběti)
- Písmo – 1. Století: vlastní abeceda (24 znaků – runy = tajemství)
Sloužilo k magickým účelům (použité na zbraních mělo zvýšit jejich účinnost, na předmětech mělo přinášet štěstí majiteli)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5262a72b8e6ec.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Doba_rimska.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse