Doba železná


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce stručně popisuje dobu železnou.

Obsah

1.
Starší doba železná
2.
Mladší doba železná

Úryvek

"- znalost výroby železa se rozšířila z Malé Asie kolem poloviny 2 tisíciletí př.n.l.
- vedlo ke zdokonalení zbraní, nástrojů
- dělení na: starší (období halštatské), mladší (období laténské)

STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ (750-450 př.n.l.)
- Pohyby obyvatelstva a častější válečné střety
- Ve střední Evropě rozmach řeckých států, ve střední Itálii rozvíjela se civilizace Etrusků (mořeplavci, obchodníci – měď, železo, tepané kovové výrobky)
- Halštatská kultura: od severní Francie po dnešní Slovinsko; naleziště v Hallstattu (Rakousko) – pohřebiště a solné doly (pravěká těžba – příčina bohatství místních vládců)
Společnost:
- Zlepšení krize, střední Evropa poskytovala zdroje železných rud – rozvinulo se hutnictví (tavili železo v pecích)
- Železné nástroje – tvrdší a odolnější (sekery, srpy, nože, dláta, kosy, meče, hroty šípů a kopí)
- Stoupl význam koně (koňské postroje), začaly se chovat slípky
- Kolářství – vyráběly se 2 a 4 kolové dřevěné vozy s železnými doplňky
- Vlastníci vozu byli náčelníci, budovali hradiště na obchodních cestách (víno, keramika, skleněné perly; vznikají rozdíly ve společnosti (bohaté hrobky – bylanská kultura)
- Vpád Skytů – z východu na západ, hrobky jejich králů (s koňmi, lidmi, přepychové zlaté a stříbrné předměty)
- Závist nad Zbraslaví – pánský dům (patrový), zpracování železa, bronzu, dokonalý hradební systém

MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ (450 př.n.l. – změna letopočtu)
- Laténská doba: podle La Tene ve Švýcarsku
- Expanze Keltů – Francie, Belgie, Malá Asie, Španělsko; na úžení Čech sídlili bójové – latinsky Bohemia (taky Ohře, Vltava, Labe, Jizera je keltského původu)
- Rozsáhlá keltská pohřebiště
- Vrchol pravěkého vývoje v Evropě"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x526a6b859049.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Doba_zelezna.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse