Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dohoda o kratší pracovní době, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době - vzory smluv

Dohoda o kratší pracovní době, dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době - vzory smluv


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vzory jednoduchých smluv. Uvádí dohodu o rozvázání pracovního poměru, o kratší pracovní době, o hmotné odpovědnosti. Definuje náležitosti zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Obsah

1.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
2.
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
3.
Dohoda o kratší pracovní době
4.
Dohoda o hmotné odpovědnosti

Úryvek

"Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem Romanem Liškou se sídlem Příčná 64, 332 06 Bechyně a zaměstnancem Pavlínou Valešovou, bytem Nad Tratí 74,
332 06 Bechyně, RČ 855730/1099, sjednány pracovní smlouvou č. 112/05 ze dne 12. 2. 2005 se rozvazuje a končí dnem 31. 11. 2009.
K dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z podnětu zaměstnavatele – Romana Lišky.

V Bechyni dne 31. 11. 2009

Zaměstnanec……………………………. Zaměstnavatel………………………………

Dohoda o kratší pracovní době

Zaměstnankyně Pavlína Valešová, bytem Nad Tratí 74, 332 02 Bechyně,
RČ 855730/1099 a zaměstnavatel firma Apmer, v zastoupení majitelem Romanem Liškou se sídlem Příčná 64, 332 06 Bechyně se dohodli na kratší pracovní době.
Pracovní doba bude činit 25 hodin týdně.
Kratší pracovní doba bude rozvržena rovnoměrně na všechny dny v týdnu.

V Bechyni dne 30. 11. 2009

Zaměstnanec…………………………… Zaměstnavatel…………………………………

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Pracovnice Pavlína Valešová, bytem Nad Tratí 74, 332 02 Bechyně, RČ 855730/1099,
s nástupem do funkci účetní dnešního dne převzala:
na hotovosti Kč 10.000,- (slovy desettisíc korun českých),
-ceniny v celkové hodnotě Kč 5.000,- , z toho kolky za 2.000,- , poštovní známky za Kč 1.000,- , poukázky na závodní stravování v hodnotě Kč 2.000,- ,(celkem slovy pěttisíc korun českých),
-šekovou knížku pro účet č. 652314 u KB v Bechyni s šekovými listy od čísla 1 do 50 včetně,
-příjmové a výdajové doklady za měsíc listopad."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49624e6769481.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Dohody_vzory.doc (61 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse