Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dohoda o převodu členských práv a povinností - vzor

Dohoda o převodu členských práv a povinností - vzor


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzorová smlouva bez vyplněných údajů.

Obsah

1.
Převodce
2.
Nabyvatel
3.
Převod členských práv a povinností
4.
Úhrada pohledávek a závazků
5.
Vzájemné majetkové vypořádání a vypořádání členského podílu
6.
Převod družstevního bytu do vlastnictví

Úryvek

“ Článek 2

V souvislosti s převodem členských práv a povinností k výše uvedenému družstevnímu bytu se nabyvatel zavazuje uhradit družstvu veškeré pohledávky a závazky, které družstvo jinak uplatňovalo u dosavadního člena ( převodce ).

Článek 3

Převodce a nabyvatel prohlašují, že ke dni účinnosti této dohody dochází mezi nimi k vzájemnému majetkovému vypořádání a vypořádání členského podílu.

Článek 4

Člen ( převodce ) družstva prohlašuje, že ve smyslu zákona č.42/1992 Sb. požádali v zákonné lhůtě o převod uvedeného družstevního bytu do vlastnictví a touto dohodou postupují své právo na uzavření smlouvy o převodu do vlastnictví nabyvateli."

Poznámka

Vzor pro zhotovení smlouvy o převodu členských práv a povinností, spojených s členstvím v Bytovém družstvu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47283f55c3107.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Dohoda_o_prevodu_cl_prav.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse