Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dokonale konkurenční trh práce

Dokonale konkurenční trh práce

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se skládá z pěti kapitol. V úvodu každé z kapitol jsou vysvětleny pojmy, které budou sloužit k lepšímu pochopení výkladu. Druhá kapitola se věnuje dokonale konkurenčnímu trhu práce, jeho fungování a postavení a chování fiktivní firmy na tomto trhu. Třetí kapitola charakterizuje nedokonalý trh práce a analyzuje volbu optimálního množství najímané práce. Pozornost však směřuje také na stranu nabídky práce a „nedokonalosti“. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na makroekonomické problémy tj. nezaměstnanost a její vztah k ostatním makroekonomickým veličinám. Poslední kapitola popisuje praktickou politiku zaměstnanosti, její část specifikuje trh práce České republiky a provádí srovnání jednotlivých programů politiky zaměstnanosti s vyspělými státy Evropské unie v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti.

Obsah

1
Úvod
2
Dokonale konkurenční trh práce
2.1
Příjmové veličiny v analýze trhu práce
2.2
Nákladové veličiny v analýze trhu práce
2.3
Poptávka na trhu práce
2.3.1
Poptávka firmy, prodávající svůj výstup na dokonale konkurenčním trhu
2.3.1.1
Poptávka firmy po práci v krátkém období
2.3.1.2
Poptávka firmy po práci v dlouhém období
2.3.1.3
Faktory ovlivňující poptávku firmy po práci
2.3.1.4
Tržní poptávka po práci
2.3.2
Poptávky firmy, prodávající výstup na nedokonale konkurenčním trhu
2.3.2.1
Volba optimálního množství práce v krátkém a dlouhém období
2.3.2.2
Tržní poptávka po práci
2.4
Nabídka práce
2.4.1
Individuální nabídka práce
2.4.2
Tržní nabídka práce
3
Nedokonale konkurenční trh práce
3.1
Segmentace trhu
3.2
Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce
3.2.1
Volba optimálního množství práce v krátkém období
3.2.2
Volba optimálního množství práce v dlouhém období
3.3
Odbory na trhu práce 24
3.3.1
Prosazování monopolní síly odborových svazů na trhu práce
3.3.2
Alternativní strategie odborů pro zvyšování mezd
3.4
Bilaterální monopol na trhu práce
3.5
Vláda a trh práce
4
Nezaměstnanost
4.1
Míra nezaměstnanosti
4.2
Nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická
4.3
Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná
4.4
Dlouhodobá nezaměstnanost
4.5
Přirozená míra nezaměstnanosti
4.5.1
Rostoucí přirozená míra
4.6
Nezaměstnanost vs. Inflace a GDP
4.6.1
Phillipsova křivka
4.6.2
Okunův zákon
5
Politika zaměstnanosti
5.1
Politika zaměstnanosti, politika trhu práce
5.2
Nástroje politiky zaměstnanosti
5.2.1
Klasifikace podle cílové skupiny
5.2.1.1
Nástroje orientované na nezaměstnané osoby
5.2.1.2
Nástroje orientované na zaměstnané osoby
5.2.2
Klasifikace z hlediska podnětů k vystoupení z trhu práce či podnětů ke vstupu na trh práce
5.2.3
Klasifikace programů PZ podle OECD
5.2.3.1
Aktivní programy
5.2.3.2
Pasivní programy
5.3
Politika zaměstnanosti v tržních ekonomikách, Česká republika
5.4
Srovnání politiky zaměstnanosti ČR a vybraných států EU
5.4.1
Zprostředkování zaměstnání, Státní politika zaměstnanosti
5.4.2
Hmotné zabezpečení
5.4.3
Rekvalifikace
5.4.4
Program pomoci při zahájení vlastního podnikání, tvorba nových pracovních míst
5.4.5
Program podpory vytváření veřejně prospěšných míst
5.4.6
Program pomoci absolventům škol
5.5
ČR a EU
6
Seznam použité literatury

Úryvek

“2 NEDOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE

Ideální model trhu práce však je pouze jen teorie. Na trh práce ve skutečnosti působí řada různých faktorů. Jak již bylo řešeno v úvodu, trh práce jako takový má svá specifika, protože nositeli práce jsou lidé se svým myšlením, názory a preferencemi. Na trh práce také vstupuje vláda, která na trhu intervenuje. Také zde působí zvláštní skupiny či sdružení známe pod názvem odbory. Existují velké rozdíly v pracích i mzdách a řada jiných faktorů.
Trh práce v nedokonalé konkurenčním prostředí je také poněkud méně pružnější než trh s výrobky a službami. Znamená to, že množství nabízené práce se nezvětšuje a nezmenšuje v souladu se změnami poptávky po této práci. Působí zde geografické hledisko, protože lidé mají jakousi psychickou vazbu na místo, kde dosud žili a žijí. Jsou tedy méně ochotní se z této oblasti stěhovat do oblasti s vyššími mzdami nebo oblasti s vyšší zaměstnaností. Toto geografické hledisko může také ovlivňovat nedostatek bytů nebo daňová zátěž, která pohlcuje část přírůstku mzdy, jenž může přestěhováním vzniknout. Nejen nižší pružností ale i pomalejšími adaptačními (přizpůsobovacími) procesy se trh práce liší od trhu výrobků a služeb. Tyto adaptační procesy, pomineme-li již zmíněnou geografickou stránku, brzdí i časová náročnost rekvalifikace pracovníků.
Také na straně poptávky po práci působí některé zněpružňující faktory. Mezi tyto patří efektivnostní mzdy. To jsou mzdy vyšší než činní příjem z mezního produktu práce. Tyto mzdy firmy vyplácejí pracovníkům z důvodů motivování k vyššímu pracovnímu nasazení. Také snaha udržet si pomocí vyšší mzdy pracovníky důležité pro firmu i v době menšího odbytu. Firma totiž očekává, že nastane oživení poptávky po jejich produktech a odstraňuje tak transakční náklady, jenž by byly s náborem a vyhledáváním nových pracovníků stejného typu spjaty. Jde samozřejmě také o udržení know-how, o které by firma přišla společně s pracovníkem odcházejícím ke konkurenci. Toto jsou narušení „čistící“ funkce tržní ceny. Institucionální faktory jsou dalším znepružňujícím aspektem na trhu práce. Sem patří zejména pracovněprávní předpisy, které regulují např. propouštění pracovníků, délku pracovní doby apod. Je nutno však podotknout, že určitá míra regulace (znepružňující faktor) státem je pro trh práce nezbytná, a to pro jeho specifika vyplývající s nositelů práce – lidí."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství grafů a tabulek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7714
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse