Dokončení aplikace


Kategorie: Programování

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vytváříme nabídku zkoušky - body popsaný postup krok po kroku, včetně tvorby hlavního přepínacího panelu.

Obsah

1.
Nabídka
2.
Hlavní přepínací panel

Úryvek

" Zvolíme nabídku Zobrazit – Panely nástrojů – Vlastní.
 Na kartě Panely nástrojů vytvoříme nový panel nástrojů a nazveme jej Zkousky. Ve vlastnostech přístupných tlačítkem Vlastnosti v roletce Typ nastavíme, že nový panel bude panel nabídek a ne nástrojů.
 V okně Vlastní se přepneme na kartu Příkazy, najdeme kategorii Nová nabídka a příkaz Nová nabídka 4x vsuneme vedle sebe myší do našeho nového panelu nabídek. Všechny přejmenujeme podle vzoru na Soubor atd. pomocí tlačítka Upravit výběr - Název. Pokud má být některé písmenko v názvu potrženo kvůli dostupnosti klávesou LEVÝ ALT + podržené písmeno, je nutné před toto písmeno napsat do názvu znak &.
 Do nabídky Soubor vložíme standardní příkazy z kategorie Soubor na kartě Příkazy v okně Vlastní, stačí je jen přetáhnout myší.
 Do nabídky Formuláře vložíme z kategorie Všechny formuláře formuláře frmPredmety a frmStudenti, nabídky pouze přejmenujeme + případně změníme ikony.
 Co se týče sestav, je to stejné až na název kategorie Všechny sestavy, jen pozor, že nabídka Přihlášení studenti na jeden předmět otevírá formulář frmVyberPredmet a nabídka Přihlášení studenti na jeden termín otevírá formulář frmVyberTermín a až z těchto formulářů se otevírají patřičné sestavy.
 Nápověda O Aplikaci by měla zobrazovat OknoSeZprávou, které si vytvoříme jako nové makro mcrOAplikaci. Toto makro pak vložíme do nabídky Nápověda z kategorie Všechna makra."

Poznámka

Přednáškový materiál z programování v Accessu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4468e1771d33c.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Microsoft_Access.doc (26 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse