Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso


Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce porovnává formou souvislého textu nabídku bankovních produktů v oblasti dokumentárního inkasa u těchto bankovních domů: Komerční banky, Československé obchodní banky a České spořitelny. V závěru autorka vybírá nejlepší dokumentární inkaso.

Obsah

1.
Dostupnost informací
2.
Struktura sazebníku
3.
Výhody produktu
4.
Charakteristika produktu
5.
Zhodnocení

Úryvek

“ Při hledání jednotlivých informací se mi nejlépe pracovalo se stránkami ČS, protože nalezení informací o dokumentárním inkasu bylo nejrychlejší a odkaz na sazebník byl přímo u informací. Na stránkách KB bylo hledání taktéž velmi rychlé, ale sazebník už jsem si musela najít sama. Nejhůře se mi pracovalo se stránkami ČSOB. Hledání informací o dokumentárním inkasu mi přišlo složité. Odkaz na sazebník jsem si podobně jako u KB musela vyhledat sama. KB mě také mile překvapila schématem fungování dokumentárního inkasa, které velmi přehledně vysvětluje fungování dokumentárního inkasa.

Struktura sazebníku se u jednotlivých bank liší. ČSOB a ČS mají sazebníky podobné, ale KB má strukturu tohoto sazebníku zcela jinou hlavně proto, že rozlišuje dokumentární inkaso na „odběratelské- importní“ a „dodavatelské- exportní“.

Pokud srovnám například zpracování zahraničního a tuzemského inkasa v cizí měně, tvoří poplatek u všech bank 0,3% z částky inkasa. KB a ČS mají dokonce stejně stanovenou minimální (1000 Kč) a maximální (20 000 Kč) částku tohoto poplatku. V ČSOB je minimální poplatek o 500 Kč vyšší a maximální je navýšen o 10 000 Kč."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x477f90bca7014.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dokumentarni_inkaso.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse