Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce v krátkosti vymezuje pojem dokumentární inkaso, jeho průběh a druhy.

Obsah

1.
Definice
2.
Průběh
3.
Druhy dokumentů

Úryvek

"DOKUMENTÁRNÍ INKASO

 Výhodnější pro kupujícího (dovozce)
 Banka nevstupuje do závazku, neslibuje
 Vydání dokumentů (a tedy i zboží) je podmíněno zaplacením (nebo akceptací směnky) či splněním jiných podmínek.
 Je vhodný tam, kde není možné požadovat vystavení dokumentárního akreditivu

Průběh:
 Kontrakt mezi trasátem (odběratelem) a příkazcem (dodavatelem)
 Příkazce dodá zboží odběrateli
 Příkazce předloží vysílající bance dokumenty
 Banka pošle dokumenty inkasní bance a obstará inkaso
 Inkasní banka avizuje dokumenty odběrateli
 Ten zaplatí inkasní částku
 Inkasní banka mu předá dokumenty
 Inkasní banka posílá peníze vysílající bance a ta je uvede ve prospěch účtu příkazce


D/P dokumenty proti zaplacení
 Dokumenty nejsou předkládající bankou vydány kupujícími, pokud nebude okamžitě zaplacena částka inkasa.

D/A dokumenty proti akceptaci směnky
 Prodávající předá bance spolu s dokumenty směnku s určitým datem splatnosti, úvěr je zajištěn směnečně  vývozce nese riziko nepřevzetí zboží a riziko nezaplacení
 Výhoda pro exportéra  případná možnost eskontu(odkup pohledávky) akceptované směnky

Směnečné inkaso
 Jediným dokumentem je směnka (způsob předání, nemusím tam jet)"

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45a4b7c232529.zip (1247 kB)
Nezabalený formát:
Dokumentarni_inkaso.doc (1280 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse