Referáty ekonomická teorie

Název Goodness Staženo

Představa dokonalého podniku

Práce charakterizuje, a vůči sobě navzájem vymezuje tři z koncepcí dokonalého podniku. Zabývá se problematikou Petersova doporučení, koncepcí 7S, i ko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

1043x

Dějiny ekonomického myšlení - Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu - esej

Referát o knize německého sociologa Maxe Webera, představitele novokantovské epistemologie a etiky. Nejdříve se zabývá důvody, které vedly Webera k se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

709x

Lokalizační teorie průmyslové výroby Alfreda Webera

Práce se zabývá lokalizační teorií průmyslové výroby Alfreda Webera. Charakterizuje ji, vysvětluje pojem lokalizační faktor a člení ho. Všímá si zjedn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

370x

Největší z ekonomů

Práce shrnuje myšlenky pěti nejznámějších ekonomů. Druhá část se věnuje pokračování, a dalšímu vývoji myšlenek J.M.Keynese po II. světové válce, a jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

347x

Typy společnosti v USA a Velké Británii - anglicky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

340x

John Maynard Keynes - jeho život a teorie

Tato práce seznamuje s životem a učením Johna Maynarda Keynese, významného ekonoma 20. století. Nejdříve uvádí základní životopisná data, poté již pop... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

260x

Monetarismus – Milton Friedman a Chicagská škola

Práce si klade za cíl seznámit s principy ekonomické teorie monetarismu a představit její zástupce. Nejdříve je uveden životopis hlavního protagonisty... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

257x

Inflace

Po stručné charakteristice inflace se práce zabývá cenovými indexy, stádii inflace i rozdělení inflace podle ČSÚ a ČNB. Všímá si však také způsobů jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

251x

Cenová regulace

Stručná práce se věnuje cenové regulaci. Po definici pojmu je pozornost soustředěna na zboží, které podléhá cenové regulaci. Autor zdůvodňuje zavedení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika, Ekonomická teorie

203x

Učení Adama Smithe a Davida Ricarda

Seminární práce na téma dvou ekonomů, Adama Smithe a Davida Ricarda, kteří se podíleli na vymezení vědního oboru ekonomie. V první části je stanovena ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

192x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]