Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Domácí násilí - vzdělávací projekt pro dospělé

Domácí násilí - vzdělávací projekt pro dospělé


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o návrh kurzu pro sociální pracovníky, který je má seznámit s problematikou domácího násilí. Kurz je velmi stručně popsán od jeho cíle, přes organizační formu, rozsah studia, obsah vzdělávání a jeho členění, až po výukové prostory, způsob propagace a financování.

Obsah

1.
Název
2.
Adresát vzdělávací akce
3.
Cíle
4.
Organizační forma
5.
Rozsah studia
6.
Počet účastníků
7.
Obsah vzdělávání a jeho členění
7.1.
Den 1
7.2.
Den 2
7.3.
Den 3
7.4.
Den 4
7.5.
Den 5
8.
Vzdělavatel
9.
Výukové prostory a vybavení
10.
Způsob propagace
11.
Výstup a certifikace
12.
Finanční náklady

Úryvek

"Adresát vzdělávací akce
Tento kurs je určen nejen pro sociální pracovníky, kteří se chtějí dozvědět více o problematice domácího násilí. Chtějí v tomto oboru dále pracovat nebo jen chtějí vědět, jak pomoci, pokud by se v jejich okolí domácí násilí objevilo.

Cíle
Cílem tohoto kursu je seznámit pracovníky s problematikou domácího násilí. Jak poznat oběť týrání, jak s ní jednat, jak jí pomoc. Jedná se o teoretický výklad, ale bude mít také praktické části,kde účastníci budou mít možnost vyjádřit svůj názor na vhodný svůj postup v dané situaci.

Organizační forma
Prezenční

Rozsah studia
Kurs bude probíhat v pěti dnech, první víkend by se jednalo o sobotu a neděli, v sobotu 4 vyučovací hodiny ( 8,00 – 11,30 ) a v neděli jen 2 vyučovací hodiny ( 10 – 11,30 ). Další víkend by se vyučovalo pouze v sobotu a to 4 vyučovací hodiny ( 8 – 11,30 ). Poslední víkend by se opět jednalo o sobotu i neděli, oba dny by se vykládalo 4 vyučovací hodiny ( 8 – 11,30 ).

Počet účastníků
Vzhledem k tomu, že některé s hodin budou vedeny formou diskusí a seminářů, nesmí být účastníků více než 20 na jednu skupinu.

Obsah vzdělávání a jeho členění
1.den: První den bude veden formou přednášky, lektor seznámí účastníky se základními informacemi, které se týkají domácího násilí.
 Definice domácího násilí
 Specifické znaky, jak můžeme rozeznat domácí násilí
 Formy a kategorie domácího násilí
 Cyklus domácího násilí
 Jak odlišit domácí násilí od jiných typů rodinných krizí
 Mýty o domácím násilí
2. den: Druhý den bude veden formou semináře
 Zásady komunikace s obětí domácího násilí
 Vedení rozhovoru s obětí domácího násilí
3. den: Třetí den bude veden formou diskuse a semináře
 Osobnost pachatele
 Osobnost oběti"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49fca640979eb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Domaci_nasili_projekt.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse