Referáty andragogika

Název Goodness Staženo

Moderní technologie ve vzdělávaní dospělých

Práce z oblasti andragogiky se věnuje problematice používání moderních technologií při vzdělávání dospělých v rámci distančního typu studia z pohledu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

1540x

Lidský kapitál

Zápočtová práce byla napsána do předmětu andragogika na téma lidský kapitál. V úvodu je termín lidský kapitál vysvětlen. Dále se autor věnuje způsobům... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Andragogika

566x

Moderní komunikační techniky a vzdělávání dospělých

Práce představuje různé možnosti využití moderních technologií v rámci vzdělávání distančního nebo přes internet hlavně v oblasti vzdělávání dospělých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

536x

Didaktická analýza

Didaktická analýza příkladu neprezenčního studia - úvod, komunikace mezi studentem a školou, popis lekcí.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

487x

Úkoly andragogiky v současném světě

Práce charakterizuje andragogiku, vysvětluje k čemu je. Poté se zamýšlí nad současným stavem vzdělání dospělých a důvody a účely, za jakými by se měli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

461x

Nástroje celoživotního učení

Práce nejprve charakterizuje jednotlivé druhy učení (intencionální a funkcionální) a poté se věnuje obecným nástrojům celoživotního vzdělávání a nástr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

448x

E-learning

Úvod. E-learning - defince, závádění, jednotlivé fáze. E-learningové strategie a služby. Online a Offline výuka. Finanční aspekty - investice a náklad... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

439x

Rekvalifikace

Požadavky na rekvalifikaci. Jednotlivé změny, které v této oblasti proběhly.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

430x

Andragogické poradenství - personální, pracovní a výchovné

Práce definuje poradenství, uvádí historický vývoj personálního poradenství, interní a externí poradenství a jeho jednotlivé fáze. Podrobně se věnuje ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

357x

Paměť a učení

Práce dává rady k efektivnímu učení a dotýká se problematiky učebních typů. Obsahuje také krátký test na určení učebního typu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika, Pedagogika, Psychologie


310x
1  2  3  4  5  6  7  8  »