Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dopis filozofovi: Immanuel Kant

Dopis filozofovi: Immanuel Kant


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Eseje

Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se skládá ze zamyšlení nad výrokem tohoto slavného filozofa: „Kdyby byl lidský mozek tak jednoduchý, že bychom mu rozuměli, byli bychom tak hloupí, že bychom mu stejně nerozuměli.“ Poukazuje na nedomyšlenost tvrzení a uvádí vůči němu protiargumenty. Nakonec dodává další možnou interpretaci Kantova výroku.

Obsah

1.
Nedomyšlenost výroku
2.
Protiargumenty
3.
Další možná interpretace Kantovy myšlenky

Úryvek

"Velice mně zaujal Váš výrok „Kdyby byl lidský mozek tak jednoduchý, že bychom mu rozuměli, byli bychom tak hloupí, že bychom mu stejně nerozuměli.“ Tento názor je velice zajímavý, ale připadá mi v některých věcech nedomyšlený. Nevím, jestli bylo Vaším hlavním cílem hledat správná slova a hluboce se nad nimi zamýšlet, aby byl tento výrok naprosto dokonalý. Což se Vám podle mého názoru nepodařilo a nebo jestli to byla jen chvilková myšlenka, která měla vyjadřovat, pouze jeden úhel pohledu nad touto hypotézou. To, že by byl lidský mozek jednoduchý z hlediska procesů a veškeré mechaniky v něm, by sice znamenalo, že by pak musel být i člověk jako takový velice jednoduchý, tudíž hloupý, ale pokud bychom se na tento výrok podívali z hlediska fyzického, tak to nemusí být pravda. Lidský mozek by mohl být svou fyzickou skladbou jednoduchý, ale to nutně nemusí znamenat, že by lidské myšlení bylo jednoduché. Takže bychom mohli poznat, jak tento celý mechanismus funguje a přitom být dostatečně inteligentní a naopak vymyslet způsoby, které by tyto procesy například urychlily nebo nějakým způsobem vylepšily, tak aby lidské myšlení bylo ještě dokonalejší. Když bychom se na tento názor podívali z druhé strany pohledu, tak dojdeme taky k zajímavému zamyšlení. Primitivní živočichové, jako je třeba kočka, ovce nebo kůň, mají svůj mozek fyzickou skladbou také rozhodně složitý a procesům, které se v něm odehrávají člověk určitě také nerozumí, ale přitom mají tito živočichové mnohonásobně menší inteligenci než má člověk. Je taky otázkou, jestli není inteligence u těchto živočichů ovlivněna i jinými aspekty, jako může být například nějáká životní zkušenost nebo různé genetické předpoklady, ale to už jsou další názory, nad kterými by se dalo dále polemizovat. Toto jsou skutečnosti, o kterých si myslím, že Váš výrok vyvracejí. Ale je také otázkou, jak jste váš výrok myslel. Já vyvracím jen to, jak jsem jej já pochopil a netvrdím, že jsem jej pochopil, tak jak jste ho vy myslel, což už se teď nedozvím. Po tomto rozebrání mě taky napadá ještě jedna varianta Vaší myšlenky. Možná jste chtěl vymyslet jen něco, co by bylo velice sporné a člověka by to nutilo k zamyšlení a tím by to dále rozvíjelo jeho inteligenci a vedlo ho k poznání sama sebe, což by nakonec vedlo k závěrům, že je naše myšlení velice složité, takže by nás vlastně vracelo na začátek a bloudily bychom v kruhu. To by někteří jedinci nesnesli a tak by se do této analýzy museli pustit hlouběji a vést o tom další a další polemiky. Váš výrok je opravdu velice zajímavý a velice rád jsem nad ním strávil svůj čas, rozhodně mě i po nějaké stránce obohatil, ale kdo ví."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50954522ea882.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dopis_filozofovi_I_Kant.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse