Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dramatická výchova - hodnocení vyučovací hodiny

Dramatická výchova - hodnocení vyučovací hodiny


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o hodnocení hodiny dramatické výchovy, kdy autor předkládá zápis z této hospitace. Přesně jsou popsána fakta, kdy, u koho a kde proběhla vyučovací hodina. Poté jsou přehledně vyjmenovány aktivity, které vyučující využil. V další části jsou uvedeny výtky, které se autorovi nelíbily na způsobu výuky. Závěr tvoří hodnocení hodiny sepsané spolu s vyučujícím, jenž ji vedl.

Obsah

1.
Hodina dramatické výchovy
1.1
Datum
1.2
Cílová skupina
1.3
Cíl hodiny
2.
Obsah lekce a využité aktivity
2.1
Řady
2.2
Mimická tichá pošta
2.3
Improvizace s handicapem
2.4
Postavení v kruhu
2.5
Alter ego
2.6
Přesun holí
2.7
Kreslení ve dvojicích
2.8
Diagnostický trojúhelník
3.
Hodnocení hodiny
4.
Závěrečné hodnocení

Úryvek

"7. Kreslení ve dvojicích - vytvoří se dvojice, každá dvojice dostane jeden papír a jednu tužku a úkolem každé dvojice je nakreslit obrázek bez mluvení a to tak, že kreslí společně na ráz, drží tužku společně

8. Diagnostický trojúhelník – každý člen skupiny dostane papír na kterém je nakreslen trojúhelník, kde je v jednom vrcholu napsáno diplomat, v dalším boxer a v posledním Džentlmen, poté je dětem vysvětlena charakteristika těchto tří osob (diplomat – dává v komunikaci více prostoru sobě, snaží se z komunikace něco vytěžit; boxer – prosazuje sebe na úkor druhého; džentlmen – dává v komunikaci stejný prostor sobě jak druhým), každý si připevní papír na záda a poté se skupina rozptýlí a každý ohodnotí každého člena skupiny podle toho, jak ho vidí se prosazovat v komunikaci
Reflexe

- mezi čtvrtou a pátou aktivitou byla přestávka (hlášena byla na 10 min. ale byla přetažena na 20 min.)

hodnocení, mé postřehy
- Jirka působil během výuky trochu zmateně a nesoustředěně, na začátku zjistil, že nemá štítky na jmenovky, tak zahájil honičku a opustil třídu a šel pro štítky, poté při začátku jedné aktivity začal děcka rozpočítávat na prvý druhý, poté zjistil, že to je třeba rozpočítat jinak, rozpočítává prvý, druhý, třetí, poté se znovu opravil a rozpočítal je na čtyři
- Tak trochu strohý mě přišlo dělení dětí do skupin, při první aktivitě děcka nechal, ať se rozdělí samy, ty navrhly dělení holky a kluci, ale poněvadž děvčat bylo jen devět a chlapců jedenáct, tak poslal jednoho hocha mezi děvčata a poté nazýval tuto skupinu holky, což se mi moc nelíbilo. Při dalších aktivitách už používal jen rozpočítávání, což mě přišlo moc stereotypní a nezajímavé
- Měl problémy s kázní děcek, stále je musel zklidňovat a když zadání aktivity znělo bez mluvení, tak byl šum, zklidňováním se ztrácelo mnoho času
- Závěrečná reflexe zabral moc dlouho, protáhla se snad na 50 minut, děcka při ní byli nesoustředěný, neposlouchali se na vzájem a rušili
- Na některé aktivity se během reflexe vůbec nedostalo (kreslení ve dvojici) a tím mi přišlo, že vyzněly do prázdna…
- Celkově se lekce díky delší reflexy natáhla téměř o půl hodiny
- Struktura programu a aktivit se mi líbila"

Poznámka

Hodnocení je psáno nespisovnou češtinou, s překlepy a pravopisnými chybami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c8e6b6c91c25.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Dramaticka_vychova.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse