Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dům na půli cesty - esej

Dům na půli cesty - esej


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej na téma Domů na půli cesty. Jedná se o zařízení, která jsou určena mladým lidem, kteří po ukončení pobytu v dětském domově nebo nápravném zařízení nemají kam jít. Toto místo je připravuje na budoucí cestu životem a seznamuje je se situacemi, které by si odnesli z domova a rodiny, kdyby jí měli.

Obsah

1.Pojem „Dům na půli cesty“
2.Význam a funkce Domů na půli cesty
3.Závěr – zhodnocení

Úryvek

"Před blížícím se propuštěním z ústavní výchovy je potřeba svěřence aktivně zapojovat do vyřizování svých vlastních záležitostí. Jedná se například o samostatné placení v učilišti (obědy, příspěvky na praxi, školní výlety, …) spojené s vyúčtováním vynaložených finančních prostředků, účtování jízdného, hospodaření s kapesným, zajišťování nového občanského průkazu při ztrátě toho předešlého a podobně. Svěřencům by měla být ve všech zařízeních ústavní péče dána možnost nosit u sebe občanský průkaz. Názory jednotlivých ředitelů se na toto téma různí. Pravdou je, že svěřenci často své občanské průkazy ztrácejí nebo ničí. Je však potřeba, aby se v tomto trénovali. Tím, že občanský průkaz ztratí, musí si vyřídit (za pomoci pracovníků ústavu) vydání nového občanského průkazu a ze svého kapesného uhradit poplatek za ztrátu, jsou ponaučeni do budoucnosti. Je vhodné, aby svěřenci (hlavně děvčata) navštěvovali kroužky vaření, šití a podobně. Je potřeba, aby, pokud je to v zařízeních jen trochu možné, svěřenci také prali a žehlili své ošacení. Také kontakty s rodinou by měly být alespoň půl roku před propuštěním svěřence častější. Takový kontakt s rodinou není dobré přerušit, i když se často jedná o rodinu špatně fungující či nefunkční. Se svěřencem je pak dobré rozebírat selhávání těchto pobytů. Je velmi žádoucí v zařízeních ústavní výchovy zřídit tzv. cvičný byt, kde si svěřenci chodí sami nakupovat, vaří si snídani, někdy také večeři. Pokud jsou umístěni ve výchovných ústavech, kde jsou velké skupiny a je jim chystána zábava a vše ostatní, nejsou příliš motivováni k vlastnímu jednání. Ve cvičných bytech naopak mizí anonymita, váží si více věcí kolem sebe. Je to jako ve větší rodině, navzájem si pomáhají. V jednom dětském domově umožňují dětem, které dosáhnou 17-ti let, pobyt v takovém cvičném bytě mimo ústav. Děti samy vstávají do učení, když chtějí tak si vaří a perou. Učí se samostatnosti. Je to velmi dobré pro přechod do samostatného života. Dětskému domovu v Ústí nad Labem byl Magistrátem města Ústí nad Labem přidělen tzv. startovací byt pro děvčata, která nemají po ukončení ústavní výchovy kam odejít. Ve Výchovném ústavu v Kostomlatech pod Milešovkou, kde jsou umístěny dívky, chtějí také zřídit cvičný byt, ve kterém by děvčata žila do ukončení ústavní výchovy. Déle to není možné, protože se jedná o školské zařízení. Je to legislativní problém. Bývalí svěřenci výchovných zařízení by měli žít v bytech, které by patřily Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tam by se měli umísťovat ti, kteří nemají po ukončení pobytu v ústavu kam odejít."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45fd9b707e531.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dum_na_puli_cesty.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse