Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dušan Kováč: Dějiny Slovenska

Dušan Kováč: Dějiny Slovenska


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je popsat obsah knihy Dějiny Slovenska Dušana Kováče. Nevěnuje se jen vlastnímu textu knihy, ale také rejstříku či výběru z literatury.

Obsah

1.
Dušan Kováč: Dějiny Slovenska

Úryvek

"Autor knihy se snaží srozumitelným způsobem předložit laickému čtenáři dějiny Slovenska. Nesnaží se zacházet do zbytečných extrémů, ale snaží se o plastický a pochopitelný obraz slovenské společnosti. Autor se v knize pokouší o první přehledný a objektivní popis dějin Slovenska od nejstarších dob po současnost.

V Chronologickém přehledu významných událostí jsou vypsaná významná historická data od nejstaršího (asi 100 000 př. Kr. - nález odlitku neandrtálské lebky z Gánovců u Popradu) po nejnovější (19. březen 1995 - v Paříži předsedové vlád Slovenska a Maďarska podepsali základní mezistátní smlouvu). Tento přehled je rozepsaný na stranách 363 až 375.

V části Panovníci a hlavy státu Slovenska jsou chronologicky sestaveny všechny vládnoucí osoby na slovenském území. Jedná se jak o výčet knížat a králů, tak i současných prezidentů. První zaznamenaný Vládce na slovenské území byl Mojmír I. (okolo 830 - 846, dynastie Mojmírovců), zatím posledním zaznamenaným prezidentem v tomto seznamu je Michal Kováč (1993 - 1998, prezident Slovenské republiky).

Od strany 378 po stranu 385 jsou zaznamenány dva velké bloky rodokmenů, a to Rodokmen Arpádovců (strana 378), Rodokmen dynastie Anjou, Lucemburků, Habsburků a Jagellonců vládnoucích v Uhrách ve 14. a 15. století (strana 380), Rodokmen Habsburků (rakouské větve) v 16. - 18. století (strana 382); a Rodokmen dynastie habsbursko-lotrinské (strana 384).

Výběr z literatury (strany 386 - 392) je rozdělena na několik hlavních částí, a to Celkové zpracování, Dějiny do roku 1526, Novověk, Období formování moderního slovenského národa a 20. století. V každé části jsou podle abecedy podle hlavního autora abecedně seřazeny knižní publikace využité při zpracovávání této rozsáhlé publikace.

Rejstřík začíná na straně 393. Jména osob a národů jsou zde zvýrazněná tučně. Nejsou zde však zavedeny obsahy mapek, seznam literatury, chronologický přehled a také ne obsah. Z pochopitelných důvodů zde nejsou kvůli tvé četnosti zařazené pojmy Slovensko nebo Slováci. Jedná se o abecedně seřazený seznam jmen, míst a podobných hesel, která mají nějakou spojitost s obsahem knihy.

Samotný „Obsah“ knihy byl autorem přiřazen až na konec knihy. Kniha se skládá z 16 samostatných kapitol (například se jedná o 3. Ve středověkých Uhrách, strana 32 - 57), 8. První světová válka (strana 162 - 180) nebo 16. Československé vztahy (strany 339 - 360). Každá kapitola je vhodně autorem rozdělena na dílčí podkapitoly, například 11. Léta „řízené demokracie“ (strana 245 - 261) se dělí na podkapitoly se jmény Předúnorové Československo“ (strana 245) a „Vítězství pracujícího lidu“ (strana 254).

Celým obsahem knihy provází čtenáře bohatá fotografická dokumentace. Ke každé fotografii byl přiřazen vysvětlující podrobný popisek."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51782fe7cc52b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
D_Kovac_Dejiny_Slovenska.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse