Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie

Důsledky vstupu České republiky do Evropské unie


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Evropskou unií a vstupem České republiky do tohoto společenství. Obsahuje základní informace o historii Evropské unie (EU), o průběhu našeho vstupu i o českém předsednictví. Nakonec poukazuje na důsledky, které pro nás vstup do EU znamenal, a vypisuje oblasti, které nejvýrazněji ovlivnil.

Obsah

1.
Evropská unie (EU)
1.1.
Evropské společenství uhlí a oceli
1.2.
Maastrichtská smlouva
1.3.
27 členských států
2.
Vstup ČR do EU
2.1.
Kodaňská kritéria
2.2.
Referendum
3.
Předsednictví
4.
Oblasti ovlivněné vstupem do EU
4.1.
Důsledky
4.2.
Studium, věda a výzkum
4.3.
Cestování
4.4.
Potraviny a ochrana spotřebitele
4.5.
Euro

Úryvek

"Evropská Unie
- 1951- Evropské společenství uhlí a oceli (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko) – první sjednocení za účelem trvalého míru
- 1992 – Maastrichtská smlouva (Smlouva o EU) – dala základ třem pilířům, které tvoří politiku EU
o Evropská společenství
o Společná zahraniční a bezpečnostní politika
o Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech
- Od roku 2007 má EU celkem 27 členských států (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království)
- Kandidátské země - Chorvatsko, Makedonie, Island a Turecko

Vstup ČR do EU
- 1996 – tehdejší premiér Václav Klaus podal žádost
- Spolu s námi se o členství ucházelo dalších 10 států (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Kypr) – Evropská komise na všechny vypracovala posudky, které byly součástí Agendy 2000 (program, který představuje pohled na vývoj Evropské unie a její politiku na začátku nového století)
- Každý členský stát musí splnit Kodaňská kritéria, která se dělí do tří skupin –
o Politická - stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv a respektování menšin
o Hospodářská - fungující tržní hospodářství
o Zavádění acquis - věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům Unie
- 1998 – příprava na vstup začala být monitorována Evropskou komisí
- 2002 – rozhodnuto, že ČR se může stát členem EU – k tomu také 1.5.2004 došlo
- 2004 – v červnu proběhlo referendum v ČR – 77% občanů hlasovalo pro vstup

Předsednictví
- 1.ledna až 30.června 2009
- Před námi Francie, po nás Švédsko
- Program – Energetika, Ekonomika, Evropská Unie ve světě
- Nepříznivě ovlivněno svržením vlády, plastikou Entropa a fotografiemi z vily Silvia Berlusconiho
- Úspěchy – program „Východní partnerství“ a vyřešení plynové krize

Oblasti ovlivněné vstupem do EU
- Důsledky
o Vzdání se části suverenity – nutnost přijímání rozhodnutí orgánů EU (a přijímání norem evropského práva)
o Možnost podílet se na rozhodování orgánů EU prostřednictvím českých zástupců
o Získání občanství EU, volný pohyb a pobyt na území ostatních členských států"

Poznámka

Podtržené pojmy jsou doplněné internetovými odkazy. Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e7ef44a6a684.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Dusledky_vstupu_CR_do_EU.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse