Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dýchací soustava

Dýchací soustava


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma z biologie a tím je dýchací soustava. Lze tento materiál použít k maturitě.

Obsah

1.
Obecné pojmy
2.
Plíce
3.
Plicní ventilace
4.
Onemocnění DS

Úryvek

"PLÍCE
- Pulmo
- Pravá plíce 3 laloky
- Levá plíce 2 laloky (utlačována srdcem)
- Houbovitá tkáň
- Odděleny mezihrudní přepážkou – v ní je osrdečník (perikard)
- Na povrchu plic je vazivová blána – poplicnice
- Na vnitřní straně hrudníku je vrstva – pohrudnice
- Mezi nimi je mezera - pohrudniční štěrbina
- Olejovitá tekutina
- Vzniká podtlak
- Při proděravění se plíce smrskne = pneumotorax
- Za klidný den projde plícemi 15000 l vzduchu a 7500 l krve
- Barva plic – růžová, později šednou
PLICNÍ VENTILACE
- Výměna plynů v plicích
- Tlakový spád – z místa s vyšším tlakem do místa s nižším tlakem
- Nádech = inspirace
- Bráníce – hlavní dýchací sval
- Při nádechu jde dolů
- Mezižeberní svaly rozšiřují hrudní dutinu horizontálně
- Aktivní děj
- U mužů převládá břišní dýchání u žen hrudní
- Výdech = expirace
- Bránice jde nahoru
- Zapojují se vnitřní mezižeberní svaly
- Tlačí na plíce, vzduch ven
- Pasivní děj – v klidu
- Při zátěži aktivní děj
- Plicní ventilace je dána dechovým objemem a dechovou frekvencí
- Dechový objem – vyměněný plyn při jednom nádechu a výdechu (v klidu 0,5l)
- Dechová frekvence – počet vdechů za minutu (14-18 v klidu za minutu)
- Průměrný minutový objem 7-9 l za minutu
-
- Inspirační rezervní objem (3l), množství vzduchu, které jsme schopni přijmout po normálním nádechu
- ERV (1,5l) – množství vzduchu, který jsme schopni vytlačit po normálním výdechu
- IRV+ERV= vitální kapacita plic
- Po usilovném nádechu usilovný výdech
- Měří se spirometrem
- Je dána: tělesnou kondicí
- Zvyšuje aerobní pravidelnou sportovní zátěží
- Rozdíl mezi ženou a mužem"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x574492afdf044.zip (197 kB)
Nezabalený formát:
Dychaci_soustava_21.doc (237 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse