Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dýchací soustava člověka

Dýchací soustava člověkaKategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na dýchací soustavu. Charakterizuje jí, popisuje dýchací cesty, plicní ventilace nebo onemocnění dýchacích cest.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Dýchací cesty
3.
Plicní ventilace
4.
Obranné reflexy
5.
Onemocnění DS

Úryvek

"Dýchací soustava


- zajišťuje výměnu plynů mezi organismem a okolím (O2, CO2, vodní pára)

- dýchání
- zevní (plicní)
- výměna plynů mezi krví a plícemi
- probíhá v plicních sklípcích (alveolách)
- složení vdechovaného vzduchu – 21  O2, 0,03  CO2
- složení vydechovaného vzduchu – 15  O2, 5  CO2
- vnitřní (tkáňové)
- výměna plynů mezi krví a tkáněmi

- dýchací centrum
- uloženo v prodloužené míše
- smyslové buňky v cévách reagují na množství O2 a CO2 v krvi  signál do centra v prodloužené míše

- přenos O2
- pomocí hemoglobinu (Hb), ten má dvě složky
- bílkovina globin (96 )
- pigment hem (4 )
- při stoupajícím tlaku O2 v krvi se O2 začne vázat na Fe2+, které je součástí hemu
- na jednu molekulu Hb se navážou čtyři molekuly O2  dioxygenhemoglobin [Hb(O2)4]  světle červený
- po odvázání O2  deoxyhemoglobin  tmavě modrý
- někdy se na Hb může navázat také CO  karbonylhemoglobin – váže se snadno, znemožňuje vazbu O2 s Hb, velmi těžko se z Hb odbourává  smrt

- přenos CO2
- asi 5  CO2 je rozpuštěno v krevní plazmě
- asi 10  CO2 se váže na krevní bílkoviny
- asi 85  CO2je dopravováno krevní plazmou ve formě HCO3


Dýchací cesty


1. Dutina nosní (cavum naší)

- začíná nosními dírkami a ústí nozdrami (choanami) do nosohltanu
- na bočních stěnách jsou skořepy nosní – samostatná kost + výběžky čichových kostí
- vystlána sliznicí s hlenovými žlázkami
- sliznice je protkána sítí cév
- funkce
- očištění vzduchu
- zvlhčení vzduchu
- oteplení
- vnější dutiny nosní - v horní čelisti, kosti čelní, klínové, spánkové
2. Nosohltan (nasopharynx)

- horní část hltanu
- ústí sem Eustachovy trubice ze středního ucha, v jejich blízkosti jsou nosohltanové mandle (lymfatické uzliny)
- kříží se zde TS a DS"

Poznámka

gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5326219d1ed5f.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dychaci_soustava.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse