Dynamická rovnováha


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní znaky dynamické rovnováhy. Dynamická rovnováha ve směru pohybu - popis jednotlivých složek působíchích sil, v jakém jsou vztahu, které síly by mohly způsobit pád, které síly jsou antagonistické, přesné zjištění sil. Dynamická rovnováha do stran - popis jednotlivých složek působíchích sil, v jakém jsou vztahu, které síly by mohly způsobit pád, které síly jsou antagonistické, přesné zjištění sil.

Obsah

1.
Základní znaky dynamické rovnováhy
2.
Dynamická rovnováha ve směru pohybu
3.
Dynamická rovnováha do stran

Úryvek

"1. dynamická R ve směru pohybu
2. dynamická R do stran

add 1. - zvl. u startovního výběhu z nízkého startu
- běžci jsou v labilní poloze, ale následujícími šlapavými kroky udržují dynamickou R.
- Rotační složka R tíhové síly G, která by měla být příčinou pádu, se v okamžiku odrazu skládá se svalovou silou odrazové nohy Fn a dále pak ještě e setrvačností ve výslednici Fv, která žene těžiště opakovaně stále v určitém směru (vpřed). Naklonění běžce se řídí velikostí vynakládané svalové síly (při větším naklonění, větší rotační složka) a v dalších krocích po startu i rychlost pohybu. Přesné vyšetření vzájemných vztahů zúčastněných veličin není však vzhledem k proměnlivosti svalových a ..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x443426b57ee42.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Dynamicka_rovnovaha.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse