Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dynamika pohybů hmotného bodu

Dynamika pohybů hmotného bodu

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky - co je to dynamika, newtonovy pohybové zákony (včetně originálního latinského znění), zákon zachování hybnosti, inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity, neinerciální vztažné soustavy a setrvačná síla, odstředivá síla, Newtonův gravitační zákon, tíhové pole Země a pohyby v něm, zmínka o pohybových rovnicích, poznámka o relativistické a kvantové dynamice a teorii superstrun.

Obsah

1.
Newtonovy pohybové zákony
2.
Inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly
3.
Hybnost a zákon zachování hybnosti
4.
Newtonův gravitační zákon
5.
Tíhové pole Země a pohyby v něm
6.
Pro starší a pokročilé - poznámka o relativistické a kvantové dynamice a teorii superstrun

Úryvek

"Na rozdíl od kinematiky, která popisuje pohyb těles aniž by zkoumala jeho příčiny, zkoumá dynamika právě příčiny pohybů. Základní příčinou pohybu těles je síla, která vzniká (až na jedinou výjimku – setrvačnou sílu) působením dvou těles, ať již dotykem, nebo působením silového pole. Dynamika zkoumá pohybové účinky sil. Síly mohou mít i účinky deformační, těmi se zabývá mechanika.
1. Newtonovy pohybové zákony
Tyto zákony, formulované anglickým matematikem a fyzikem Isaacem Newtonem (1643-1727) jsou základem klasické mechaniky, tedy dynamiky která zkoumá pohyby těles velkých těles při rychlostech, které jsou malé ve srovnání s rychlostí světla. Pro tělesa makrosvěta jež se pohybují rychlostí srovnatelnou s rychlostí světla a pro tělesa velmi hmotná vytvořil Albert Einstein relativistickou mechaniku, pro mikrosvět platí mechanika kvantová.
Všechny tři Newtonovy zákony platí pouze v inerciálních (vysvětleno dále) vztažných soustavách.
1. Zákon setrvačnosti:
Corpus omne perseverare in statuo suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare.
Každé těleso setrvává ve svém stavu klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu, pokud a dokud není vtištěnými silami donuceno tento svůj stav změnit.
2. Zákon síly:
Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundam lineam rectam qua vis illa imprimitur.
Změna pohybu je úměrná hybné vtištěné síle a nastává podél přímky v níž síla působí.
Vyjádřeno vztahem: . Hybnost udává pohybový stav tělesa, je rovna součinu okamžité rychlosti a hmotnosti. . Pokud podle definičního vztahu hybnosti dosadíme do definičního vztahu zákona síly, získáme následující vztahy: , z čehož vyplývá, že pokud na těleso nepůsobí žádná síla, je zrychlení nulové a těleso tedy zůstává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém (tedy zákon setrvačnosti). Působí-li na těleso konstantní síla, pohybuje se těleso rovnoměrně zrychleným přímočarým pohybem (protože zrychlení je konstantní).

3. Zákon akce a reakce:
Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem; sive: corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi.
Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany.
Tyto dvě síly (akce a reakce) každá působí na jiné těleso, proto se neruší a nedají se skládat."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5256
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse