Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > E. M. Remarque - Na západní frontě klid

E. M. Remarque - Na západní frontě klid


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku E. M. Remarque - Na západní frontě klid. Rozebírá krátce postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.
Charakteristika díla
2.
Téma
3.
Motivy
4.
Postavy
5.
Děj
6.
Kompozice
7.
Jazyk a styl
8.
Autor
9.
Směry, epocha

Úryvek

"Erich Maria Remarque 11.
NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID

Charakteristika
• Román poprvé vydaný v Německu 1928, výpověď o mladé generaci, jejichž životy poznamenala první světová válka, zachycuje německou stranu - západní fronta
• Autor sám je válečný veterán - vlastní zkušenost s hrůzami války
• Ironický název: hlavní hrdina umírá v den, kdy už žádné boje neprobíhají
Téma • Na příběhu Paula Bäumera román popisuje krutou realitu války a hluboké odtržení od civilního života vojáků vracejících se z fronty, neukazuje heroický boj, ale utrpení a nesmyslnost konfliktu, zdůrazňuje tragédii této generace
Motivy
• Válka, smrt, utrpení, ztráta jistot a ideálů, deformace lidstva
• Hodnota skutečného přátelství, solidarita, obětavost v mezních situacích, boj se strachem
• Hledání nových hodnot, smyslu života (žít jen pro okamžik, uspokojit základní potřeby, cynismus, citová otupělost)
• Odcizení mladé a starší generace: stará generace je pěvně zakotvena (mají zaměstnání, rodinu, koníčky), svým vlasteneckým působením přiměje mladou generaci bojovat ve válce, která jim nepatří; mladí lidé nejsou ukotveni ve společnosti, nedokážou navázat na svůj předešlý život
Postavy
• Paul Bäumer: hlavní postava a vypravěč, zachycuje prožitky z války: narukuje dobrovolně s celou třídou (cca 18 let), nezištný, obětavý, zpočátku plný odhodlaní a ideálů; těší se na frontu, později zažívá rozčarování, zklamání z válečných hrůz, letargie, psychicky se hroutí; bavila ho četba, psal básně, kreslil, ve válce se ale odcizil svému životu
• Paulovi spolužáci: Kemmerich, Albert Kropp, Leer
• Muži z fronty: Tjaden, Haie, Katzinski (40 letý veterán, „otec“ pro mladé rekruty, symbolizuje hodnotu přátelství, praktický – obstarává jídlo, když trpí nedostatkem, nepostradatelná opora)
• Himmelstoss: desátník, vede výcvik Bäumera; krutý velitel, bezohledný, tváří v tvář nepříteli ale zbabělý"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x557c36965d47b.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
11._E._M._Remarque___Na_zapadni_fronte_klid.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse